Skriv under för att Sverige ska erkänna sin del i den transatlantiska slavhandeln

9 oktober 2020

Visste du att Sverige bedrev slaveri i Karibien för 200 år sedan?

Många gör det inte. För trots att Sverige var en slavnation i över 60 år och en del av den transatlantiska slavhandeln på 1700- och 1800-talet, är det inte en del av vårt lands historieskrivning. Den 9 oktober 1847 var dagen då den sista förslavade afrikanen blev fri från svensk ägo på den svenska kolonin Saint Barthélemy och slaveriet i Sverige officiellt förklarades avskaffat. Än idag påverkar vårt lands koloniala historia afrosvenskar och det är dags att våra makthavare tar ansvar för det. FN har utlyst 2015–2024 till ett decennium då samtliga medlemsländer särskilt ska fokusera på människor med afrikanskt ursprung och deras utsatthet. Hittills har tyvärr inte mycket skett i Sverige för att skapa en förändring för afrosvenskars livssituation. Det arbete som sker i Sverige för att bekämpa afrofobi bedrivs av civilsamhället och gräsrotsrörelser.

I detta öppna brev till regeringen kräver vi ett officiellt uttalande som erkänner Sveriges historiska arv och del i den transatlantiska slavhandeln samt att Sverige inför den 9 oktober som nationell minnesdag till minnet av offren för den transatlantiska slavhandeln.

Skriv under om du står bakom dessa krav. Denna namninsamling är öppen till och med 10 december, som är den Internationella dagen för mänskliga rättigheter, och kommer därefter lämnas över till Sveriges regering.