Ensamkommande barn och ungas mänskliga rättigheter måste skyddas

18 augusti 2017

Feministiskt Initiativ stödjer de ensamkommande barnen och de ungas fredliga sittdemonstration på Medborgarplatsen i Stockholm och andra landsomfattande protester mot utvisningar till Afghanistan.

Afghanistan är ett land som UD bedömer som livsfarligt att vistas i och avråder svenskar från att åka dit. Feministiskt initiativ är starkt kritiska till att regeringen ändå fortsätter utvisa barn och unga till ett land där de riskerar att bli utsatta för tortyr, människohandel, tvångsrekryteringar till konflikterna i området samt våldtäkter.

Ensamkommande barn och unga lever i en ovisshet som medfört psykisk ohälsa, vilket i sin tur lett till att flera har begått självmord. Barn får sin ålder uppskriven genom osäkra ålderstester, och tillfälliga uppehållstillstånd tilldelas endast till dagen barnen fyller 18 år.

Partiledarna Gudrun Schyman och Victoria Kawesa besökte under helgen sittstrejken på Medborgarplatsen tillsammans med partistyrelsen. Ungdomarna  berättade att nazister var närvarande och att de har fortsatt hota och attackera sittdemonstrationerna, tidigare på Mynttorget och nu på Medborgarplatsen.

Feministiskt Initiativ anser att nazistisk organisering ska förbjudas i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention som Sverige ratificerat. Polisen måste nu satsa resurser på att skydda sittdemonstrationen på Medborgarplatsen och utreda attackerna och hoten från nazisterna som rasistiska hatbrott.

Ensamkommande barn och ungas mänskliga rättigheter måste skyddas och det är vårt politiska ansvar att se till att de får en bra och trygg framtid här i Sverige. Feministiskt Initiativ kräver därför att Migrationsverket ser över sin bedömning av situationen i Afghanistan och att regeringen ger flyktingamnesti till de barn och unga som befinner sig i Sverige.