Enhällig Fi-kongress tillsätter transpolitisk arbetsgrupp

14 februari 2015

Fi:s kongress beslutade idag att tillsätta en transpolitisk arbetsgrupp. Efter en kort debatt beslutades även att denna arbetsgrupp till en majoritet bör bestå av personer som själva identifierar sig som transpersoner och sträva efter att inkludera olika typer av transidentifikationer.

En värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön, där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp, samt vända stigmat som riktar sig mot transpersoner är något som sedan länge står i Feministiskt initiativs politikdokument.

I motionen om detta påtalas särskilt hur viktigt det är med ett inkluderande språkbruk i samtliga politiska dokument. Till exempel finns det i Fi:s dokument ofta en binär könsuppdelning där människor delas upp i kvinnor respektive män. I vissa sammanhang kan det vara relevant, men ofta blir det direkt exkluderande av transpersoner.

För att ej osynliggöra transpersoner beslutade kongressen därför att samtliga politiska dokument i Fi framöver ska granskas av personer med tolkningsföreträde i frågan.

Med dagens beslut kommer Fi förhoppningsvis att utforma en bättre valplattform med ett mer inkluderande språkbruk.

All rapportering från kongressen 2015 här