Eftervalsreflektioner från partistyrelsen

20 september 2018

I helgen träffades partistyrelsen och reflekterade över valresultatet på ett övergripande plan, för att kunna fokusera på det fortsatta arbetet framåt.

Vi ser, trots valresultatet, att vi blir fler medlemmar och att det pågår en hel del aktivitet både lokalt och nationellt, det ska vi ta vara på. Närmast på dagordningen står eftervalsturné med besök hos alla föreningar, en nationell träff med våra kommungrupper och en riksdagsgruppträff.

Men redan i helgen träffades partistyrelsen och reflekterade över valresultatet på ett övergripande plan, för att kunna fokusera på det fortsatta arbetet framåt. En mer utförlig eftervalsanalys är påbörjad och förväntas kunna presenteras i mitten av november. I det arbetet kommer både lokalföreningar, interna funktioner och externa analytiker att involveras. Redan i dagarna kommer en enkät till alla lokalgrupper i landet för eftervalsanalysarbetet.

Något som påverkade oss som parti i valrörelsen var att den i hög grad dominerades av en rörelse mot ett mer traditionalistiskt, auktoritärt och militaristiskt tänkande, något som pågått under hela mandatperioden och som förstärkts av medias rapportering och övriga partiers positioneringar. En rörelse som skrämde folk in i trygga välbekanta hörn, där vår främsta motståndare var ordet ”men…”. Det handlade främst om rädslan för en bortkastad röst i förhållande till 4%-spärren. Ett budskap som förstärktes av såväl andra partier som medias ointresse.

Vår egen kampanj tog fasta på att positionera oss som en nödvändig feministisk och antirasistisk politisk kraft i ett alltmer rasistiskt och sexistiskt och kapitalistiskt ohållbart samhälle genom positiva politiska budskap som ”klart vi kan” och ”säkra demokratin”. Men våra budskap hade svårt att nå fram i den debatt som dominerade valrörelsen.

Kanske hade vi mot slutet behövt komplettera med mer konkret politik och i större utsträckning bemött andra partiers utspel. Detta för att tydliggöra våra konfliktlinjer i förhållande till andra partier, särskilt när de gjorde anspråk på att ha lösningar på de problem som vi lyfter. Den kommande mer djuplodande valanalysen får ge svar på detta.

Osynliggörande av Feministiskt initiativ i nationell media och sjunkande opinionssiffror påverkade sannolikt både det nationella och det lokala valresultatet, likaså de införda 2%- 3%-spärrarna i lokalvalen. Det räckte helt enkelt inte med fotarbete och mun till mun metoden, trots att vi gjorde en lång och gedigen valturné med både Gudrun och Gita där samtliga kommuner besöktes och var involverade. Parallellt med att många lokalföreningar bedrivit egna mycket aktiva kampanjer med såväl lokala som nationella kandidater.

Samtidigt ser vi ett växande engagemang och organisering, även nu efter valet. Det är det vi tar fasta på nu när vi bygger vidare. Under hösten kommer därför partiledarna och partisekreteraren att genomföra en eftervalsturné till alla de orter där vi finns. Partistyrelsen ser att det finns ett stort behov av att fortsätta vårt organisationsbyggande genom att stärka alla lokalgruppers arbete med att etablera sig och aktivera sina medlemmar, att förstärka vårt arbete som demokratirörelse genom att bjuda in och bjuda ut oss och att arbeta mer sammankopplat på lokal och nationell nivå för bättre genomslag. Vår ambition är att samla alla kommunföreningar samt riksdagsgruppen under hösten för att lägga ut riktningen för arbetet de kommande fyra åren. Vi kommer också att ladda inför kongress i februari och EU-valrörelse i maj.