Det rasistiska och sexistiska hatet – ett hot mot demokratin

6 oktober 2017

– Det rasistiska och sexistiska hatet mot politiskt aktiva, förtroendevalda och opinionsbildare är ett reellt hot mot demokratin. Vi är många som är utsatta. Under hela den tid Feministiskt initiativs har funnits har jag sett hur aktiva medlemmar och förtroendevalda hotats till tystnad och till och med slutat vara politiskt aktiva på grund av rädsla, inte bara för sin egen del utan även för sina nära och kära.

Det hat och de hot som riktas mot Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Kawesa, är därför inte bara fruktansvärt för henne som enskild person, det är förödande för hela idén om det demokratiska samhället där alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi måste säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats i det offentliga rummet. Det är livsviktigt för vårt öppna samhälle, säger Gudrun Schyman partiledare för Feministiskt initiativ.