Det krävs långsiktiga resurssatsningar inom förlossningsvården

28 mars 2017

I dag står det klart att förlossningsvården får 500 miljoner kronor extra i den kommande vårbudgeten samtidigt som sjukvårdsminister Gabriel Wikström kallar ett antal landsting till ett slutet möte för att diskutera krisen inom vården.

Feministiskt initiativ välkomnar satsningen men kräver en långsiktig försäkran om en trygg förlossningsvård för alla.

Förlossningsvården är i kris i hela landet: personalen går på knäna och födande kvinnor tas inte emot på sjukhusen för att det inte finns plats. I Sollefteå är det ännu värre där BB har lagts ned och de som ska föda tvingas resa 20 mil på slingriga skogsvägar utan mobiltäckning.

Studier från Finland visar att om avståndet till BB är mer än 35 kilometer eller tar med än 40 minuter så ökar risken att fler förlossningar sker på vägen dit. De har också konstaterat att risken att barnet dör är sex gånger högre när barnet föds oplanerat utanför sjukhus.

Svensk forskning visar att antalet underlivsskador minskar när förlossningen sker i lugnare tempo och där den födande i större utsträckning själv väljer förlossningsposition. Påskyndade förlossningar ökar risken för komplikationer och skador med ibland långvariga problem för kvinnan och större kostnader för medicinska ingrepp under och efter förlossning.

I en färsk undersökning genomförd av Framtidens Karriär – Sjuksköterska svarar 79 procent av barnmorskorna att de anser att de inte kan bedriva förlossningsvård med den kvalitet som de anser nödvändig. Barnmorskeförbundet föreslår ökad bemanning och fler förlossningsplatser som viktiga delar av lösningen.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har kallat några landsting till ett slutet möte i dag, vilket väcker hopp om att en förändring är på gång. Nu ska väl ändå frågan upp på bordet och de riktiga lösningarna som förändrar, komma fram? Men nej tyvärr, syftet med mötet är att gå igenom hur landstingen kvalitetssäkrar och informerar, men också hur de lugnar oroliga medborgare.

Vi förväntar oss mer än att bli lugnade.

Feministiskt initiativ vill se en likvärdig förlossningsvård med fler förlossningsplatser och fler anställda. Tillgång till välfärd och service måste finnas jämlikt och rättvist fördelad i hela landet.

Det är viktigt med en lugn och trygg miljö för att utan tidspress ha möjlighet att fokusera på att föda. Förlossningsvården ska organiseras så att det krävs minsta möjliga medicinska interventioner. Det ska finnas kontinuitet i vården – före, under och efter förlossningen och den som föder ska ha tillgång till en egen barnmorska under själva födsloarbetet. Det krävs en omfördelning av resurser inom vården där kvinnor prioriteras högre: både de som föder barn och barnmorskorna.

Karin Ploen,
ledamot i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp.