Det går inte att arbeta med mänskliga rättigheter i projektform!

27 januari 2018

Regeringen har gjort en treårig överenskommelse med SKL om jämställdhetsarbetet.

Delmålen för jämställd hälsa och insatser mot mäns våld mot kvinnor, inkl. våld och förtryck i namn av heder, ska stå i fokus. Under valåret 2018 kommer insatser för jämn fördelning av makt och inflytande också att lyftas. Regeringens ambition är att jämställdhetsarbetet ska genomsyra såväl staten, som kommuner, landsting och regioner. SKL ska lämna förslag på en projektplan under våren.

– Ambitionen är vällovlig men jag tycker regeringen borde ha lärt sig av tidigare erfarenheter, säger Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Det går inte att arbeta med de här frågorna i projektform. Det krävs ett organiserat systematiskt och långsiktigt arbete på alla nivåer om det ska bli resultat. Tidigare SKL-baserade jämställdhetssatsningar, först ett 1-årigt och sedan ett 3-årigt (HÅJ), har ofta avslutats efter att projekttiden löpt ut och de ekonomiska bidragen försvunnit. Kommunerna måste få en betydligt mer långsiktig finansiering om det ska bli resultat som är hållbara.