Det är vårt ansvar att återskapa förtroendet

21 juli 2018

Till Feministiskt initiativs förtroendevalda och medlemmar

Det har pågått diskussioner i sociala medier och vi i partistyrelsen har också fått frågor och synpunkter från medlemmar direkt till oss, angående vårt avståndstagande från Oldoz Javidis uttalande i tidningen Feministiskt Perspektiv och vårt fortsatta förtroende för henne. Läs om detta här.

Partistyrelsen står fast vid att vi har förtroende för Oldoz Javidi. Hon är väl införstådd med att hon nu har ett stort arbeta att göra för att återskapa förtroendet både för henne själv och för vårt parti. Detta är hon beredd att göra. Läs hennes brev ”Kära partikamrater”.

Samtidigt bär även vi, som partistyrelse, ansvar för att organisationen brustit i rutiner både före och efter Oldoz Javidis uttalande. Det är vi som nu bär det yttersta ansvaret för att Feministiskt initiativ återskapar och bygger upp förtroendet för oss som ett antirastiskt parti som på alla sätt tar avstånd från antisemitism.

Vi har tidigare berättat att Feministiskt initiativ på sin senaste kongress 2017 beslutade att uppdatera och förstärka vår antirasistiska studiecirkel med kunskap om antisemitism och att den ska vara obligatorisk för alla. Detta är planerat att bli klart till dess att våra förtroendevalda tillträder efter valet.

Vidare kommer vi nu att:

  • Samla riksdagsgruppen för att diskutera det som hänt, öka kunskapen och se över våra rutiner.
  • Vi kommer att hålla en utbildning i antirasism för våra riksdagskandidater som inkluderar utbildning om antisemitism.
  • SKMA har utbildningar i höst i Stockholm, Göteborg och Malmö – dessa uppmanar vi samtliga kandidater till kommun-, landstings- och riksdagslistan att gå. Läs om dessa här.
  • Kontakta medlemmar som hoppat av sina förtroendeuppdrag och lyssna in deras erfarenheter.

Vi är tacksamma för all kontakt vi har fått från medlemmar om detta de senaste dagarna, då vi fått kloka beaktanden och resonemang som hjälpt oss i vårt arbete. Vi uppmanar alla medlemmar som har frågor och synpunkter om att fortsätta höra av sig till partistyrelsen per mejl.

Vi tror på att alla människor, att vi som parti och att även vi som partistyrelse kan lära oss av våra misstag. Det är genom ständigt lärande och handling vi förändrar världen.

Vi gör det tillsammans!
Partistyrelsen