Här är vår syn på regeringsmakten

7 maj 2014

I de senaste opinionsmätningarna har Feministiskt initiativ gått fram starkt. Vi vill se ett regeringsskifte av den enkla anledningen att vi är många som är trötta på att vänta på en faktisk förändring, skriver Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ i DI:debatt

Det unika med Feministiskt initiativ är att vi låter feminismen utgöra själva utgångspunkten. Vi låter oss inte begränsas av lojalitet med ideologier som formulerades av män för flera generationer sedan. Det som för andra partier är ett perspektiv (kvinnoperspektiv) är för oss själva utgångspunkten.

Jag tror det är uppenbart för allt fler att rösterna på Feministiskt initiativ inte kommer att spolas ned i avloppet utan snarare kommer att bevattna politiken med nödvändig kunskap som behövs om vi ska nå jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.

Vi vill se ett regeringsskifte av den enkla anledningen att vi är många som är trötta på att vänta på en faktisk förändring. Vi ser att klyftorna i samhället ökar mellan kvinnor och män, mellan utlandsfödda och inlandsfödda, mellan fattiga och rika. Sverige behöver en annan regering, en regering som tar jämställdhet på allvar, som tar Feministiskt initiativ på allvar. Annars riskerar det åter att bara bli tomma ord om reformer som aldrig kommer när vi pratar om jämställdhet, när vi talar om människors liv och vardag.

Om vi mot all förmodan skulle få en fortsatt alliansregering kommer vår strategi att vara densamma. Att få in den feministiska dimensionen i all politik, och jag tror också att vi kommer att kunna hitta enskilda sakfrågor där vi kan samarbeta med ett eller flera allianspartier. Som föräldraförsäkringen till exempel, som jag tänker att det finns många folkpartister som vill gå fortare fram i den frågan än vad som sker i dag.

Vi kommer att ta plats, både i EU-parlamentet, i kommuner och landsting/regioner och i riksdagen. Det är något som alla partier måste förhålla sig till och som medför att jämställdhet hamnar på dagordningen igen. Det är lätt att dra paralleller med vad som hände när Miljöpartiet kom in i riksdagen.

Först hävdade alla andra partier att det inte behövdes ett Miljöparti, även jag som dåvarande ordförande för Vänsterpartiet. Men Miljöpartiet gav sig inte, och det var bra. Alla partier blev tvungna att läsa på. Kunskapsnivån höjdes, ”hållbarhet” blev en etablerad del av det vi uppfattar som politik och demokratin vitaliserades. Samma resa gör vi nu med Feministiskt initiativ.

Det hävdas att vi inte behövs, att det redan finns feministiska partier i riksdagen. Men vi ger oss inte. Och det är bra. Med oss i riksdagen och andra parlamentariska församlingar kommer kunskapsnivån att höjas och demokratin vitaliseras.

Det är fantastiskt att bevittna den feministiska våren. Och hur vi i Fi har gått från att vara något som väljare kan slänga bort sin röst på till att diskutera och spekulera i vilka regeringar vi skulle stödja eller vilken ministerpost jag skulle vilja ha. Som talesperson för ett parti, det vill säga en av partiledarna, så vore det tjänstefel att säga något annat än att jag siktar på statsministerposten. Men det här är större än vem som sitter i vilken regering.

Att göra regeringsfrågan till huvudfråga är en klassisk patriarkal manipulation. Jag vill därför göra klart, oavsett regering utmanar vi de patriarkala strukturerna inom alla områden. Både inom näringslivet och i politiken, både inom företagarföreningar och inom fackföreningsrörelsen. Feministiskt initiativ kommer att utmana och påverka svensk politik långt framöver oavsett vilka ministerposter vi talar om.

Gudrun Schyman, talesperson, Feministiskt initiativ

Kontakta Debattredaktionen[email protected]