Dags för nedrustning!

25 oktober 2016

Just nu pågår FN:s internationella vecka för nedrustning.

nedrustning

Varje år uppgår världens militära utgifter till cirka 1 750 miljarder dollar. Det skulle räcka till att finansiera FN:s organ för kvinnors rättigheter i 6 300 år. Väpnade konflikter är det allvarligaste hindret mot många länders utveckling och mot fred.

F! verkar nationellt och internationellt för konfliktlösning på icke-militär grund.