Förlängd möjlighet att nominera till Fi:s riksdagslista

25 oktober 2021

Vill du vara med och förändra makten och förnya politiken? Vi förlänger nomineringstiden för förslag till Fi:s riksdagslista – ta chansen att nominera mera!

Valberedningen har fått  önskemål om att tiden för att kunna nominera till riksdagslistan ska förlängas. Därför har vi beslutat förlänga tiden till den 15 november. Vi har redan fått in många nomineringar men ser detta som en möjlighet att få in ännu fler lämpliga kandidater till riksdagslistan.

Nominera dig själv eller någon annan till Feministiskt initiativs riksdagslista 2022

Som riksdagsledamot och kandidat för Feministiskt initiativ:

 • Driver du Feministiskt initiativs politik.
 • Representerar partiet och våra väljare.
 • Följer riksdagsgruppens gemensamma beslut.
 • Är du prestigelös och samarbetar med partikollegorna.
 • Arbetar du medvetet och öppet för att synliggöra och utmana patriarkala strukturer såväl inom riksdagsgruppen som i riksdagsarbetet.

Mer information om uppdraget finns på riksdagens hemsida. Där finns information om såväl ledamöternas villkor som information om riksdagen.

Om du nominerar någon annan måste personen först vara tillfrågad.

Sista dag för nominering är den 15 november.

Tidsplan

 • 15 november – Sista dag för nominering
 • 16 oktober – Urvalsprocessen påbörjas. Valberedningen samlar in material och intervjuar kandidater.
 • 21 januari – Valberedningens förslag offentliggörs
 • 19-20 februari 2022. Valkonferens. Här fattar ombuden beslut om riksdagslistan

Rekryteringsprocessen

 • Efter den 15 november får de nominerade en enkät att fylla i samt uppmanas att skicka in två referenser och en presentation av sig själva. Efter det sker ett första urval. De kandidater som går vidare till intervju kommer att ombedjas skicka in arbetsprov. Efter intervjun tar valberedningen kontakt med referenserna och genomför sedan eventuella kompletterande samtal.
 • I mitten av januari 2022 presenterar valberedningen sitt förslag för kandidaterna.
 • På valkonferensen den 19-20 februari beslutar ombuden vilka som ska väljas till riksdagslistan

 

Vänliga hälsningar
Valberedningen Feministiskt initiativ

Valberedningen är vald på två år (2021-2023) och består av:

Sandra Antonsen
Maja Grubelic
Alexandra Lundholm
Annika Nylen
Ida Nyström
Karin Stubbergaard

Frågor? Mejla oss på: [email protected]