CETA och TTIP avtalen är ett hot mot vår demokrati

22 september 2016

I dag och i morgon träffas EU:s ministerråd för handel för att diskutera CETA, det föreslagna frihandelsavtalet mellan EU och Kanada.

Feministiskt initiativ anser att ett handelsavtal måste ha sin utgångspunkt i respekt för de mänskliga rättigheterna, miljön och de grundläggande demokratiska principerna om självbestämmande. Vi uppmanar nu den svenska EU- och handelsministern Ann Linde (S) att inte godkänna EU-kommissionens färdiga förslag för avtalet.

14441164_10154005340927399_7924011566531082064_n

Feministiskt initiativ motsätter oss ett avtal som ger företag rätt att stämma stater för utebliven vinst i speciella domstolar, vilka ligger utanför landets normala rättsväsende. Stora multinationella företag ska inte diktera ett lands samhällsregler för att kunna garantera sin vinst.

CETA och det det planerade handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, är odemokratiska avtal. Arbetet kring avtalen har inte varit transparent för medlemsländerna. Frihandelsavtalen begränsar staters möjlighet att säkerställa sina invånares rättigheter och prioriterar istället stora företags ekonomiska intressen. Exempel finns där multinationella företag stämt stater på miljoner för att de inte godkänt exploateringar av naturresurser som strider mot staternas miljölagar.

Feministiskt initiativ ser det positiva i internationell handel, men det måste ske med respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi uppmanar den rödgröna regeringen att aktivt arbeta för att stoppa CETA och TTIP-förhandlingarna och istället introducera en jämställdhetsanalys som garanterar demokratiska handelsavtal. Vi är starkt emot CETA och TTIP eftersom att avtalen slår mot utvecklingen av ett hållbart och jämlikt samhälle.

Jaime Gomez,
utrikespolitisk talesperson, Feministiskt initiativ

Martin Jordö,
ekonomipolitisk talesperson, Feministiskt initiativ