Centerpartiets lösning på otrygghet stavas repression

14 juni 2017

Centerledaren inledde sitt tal med att kommentera att solen skiner, även över de arma satar som lever på denna plats av utanförskap och kriminalitet.

Men frukta icke, Centerpartiets optimistiska ledarskap är här för att lyfta er ur misären med fler poliser, mer kameraövervakning och genom att bygga bort gångbroar som en kan kasta sten ifrån.

Det är så tilliten till rättsväsendet, politiken och samhället ska återupprättas så att alla kan känna sig lika trygga som i de mer ”välmående villakvarteren”. Lösningen på komplexa frågor om tillit och delaktighet stavas repression snarare än dialog, trots allt lyssnande som Lööf verkar ha ägnat sig åt.

Till centerledaren Lööfs försvar kan dock sägas att hon också talade om fler jobb och småföretagande som ett sätt för fler människor att känna sig delaktiga. Det var särskilt intressant att höra en centerpartist medge att det existerar exkluderande murar runt den svenska arbetsmarknadens. Tyvärr tycks dock murarna för dessa människor enligt Centerns tolkning utgöras av för få arbeten för lågutbildade och att det är för dyrt att anställa dem. Lööf tycks vara blind för de diskriminerande strukturer som, avslagen ansökan efter avslagen ansökan, år efter år, eroderar människors tilltro till såväl den egna möjligheten att påverka sin tillvaro, som till det samhälle som exkluderar. Där det faktiskt inte spelar någon roll om du ens har en högskoleutbildning eller är född i Sverige, om ditt namn förråder ditt ursprung.

Det är dock något förvånande att jämställdheten lyser med sin frånvaro i Lööfs tal, enda gången kvinnor nämns är som skyddsobjekt i hedersbrottslighet. Men å andra sidan så har jämställdhet aldrig varit Centerpartiet starka gren.