Valberedningens motivering

Carmen Blanco Valer

Carmen Blanco Valer

Carmen är en av Sveriges viktigaste röster när det kommer till urfolksfrågor och global maktkritik.

Hon är vår urfolkspolitiska talesperson men även politisk sekreterare i utrikesutskottet i Skuggriksdagsgruppen. Carmen har en lång styrelseerfarenhet från bland annat Latinamerikagruppen, Forum Syd, Klimataktion, Interfem och Fi Uppsala. Hon har ett stort nationellt och internationellt nätverk bland politiska flyktingar, kvinnor och feminister från Latinamerika, ekofeminister, urfolksfeminister och stora delar av solidaritetsrörelsen. Carmen arbetar till vardags som folkhögskolelärare på solidaritets-, miljö- och fredsrörelsens folkhögskola i Färnebo och har tidigare i livet arbetat fackligt med jämställdhets- och internationella frågor. Carmen kan, med sin entusiasm och ödmjukhet, stärka våra utbildningsinsatser och det antirasistiska perspektivet i Feministiskt initiativ.