Från Kiruna i norr till Simrishamn och Malmö i söder har antirasistiska feminister tagit plats och satt mänskliga rättigheter högst på agendan, gjort starka rosa avtryck i budgetar, folkbildat politiker och journalister i antirasism och intersektionalitet, tillsatt samordnare för utsatta EU-medborgare, kämpat med ord och statistik för att synliggöra andra könsidentiteter än den binära uppdelningen, öronmärkt pengar för ökad HBTQ-kompetens i skolor och mycket mycket mer. Slutna rum har öppnats upp, kränkande ordval accepteras inte där Fi sitter i kommunen och uppskattande ord hörs istället från alla demokratiska partier om att Fi tillför kunskapshöjning och transparens i de politiska besluten.

Tack alla som röstat, stöttat, gillat, spridit och kämpat.
Tillsammans skapar vi en bättre värld!

#ettrosaår

I Sala har vi fått bifall för vår motion om att ta bort den paragraf (§26) i Sala kommuns Allmänna lokala föreskrifter som av den lokala polisen kallades ”ett tiggeriförbud i ny förpackning”.

 I budgeten för Göteborgs stad har vi fått igenom satsningar på skola, grundskola, fritidshem, fler socialsekreterare och på skydd för våldsutsatta. I skolan ska kompetensen för normkritiskt arbete även höjas. Resurserna på skydd kommer dels gå till folkbildning och dels till ökade anslag till kvinno-, tjej- och transjourerna. Här konkretiseras hur satsningarna kommer att se ut.

I Lund har vi genom det rödgrönrosa samarbetet fått igenom en handlingsplan för att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare.

Gotland har Fi som enda parti i fullmäktige helhjärtat ställt sig bakom Naturvårdsverkets rekommendationer om Ojnareskogen. Fi har kampanjat hårt och bland annat i en debattartikel  krävt att regeringen gör Ojnareskogen och Bästeträskområdet till ett Natura 2000-område och att en nationalpark bildas i området. Och nu ser det äntligen ut som att regeringen vill fatta beslutet att bevara skogen!

I Uppsala har det matats in motioner om införandet av råd för mänskliga rättigheter, om icke-binär könsuppdelad statistik samt interpellationer kring EU-migranters situation i kommunen (rätt till boende, samhällsservice och vård på lika villkor som andra alla Uppsalabor), hållbar kvinnofrid (mer resurser till jourerna under mer stabila och enkla ansökningsförhållanden), förbättrad färdtjänst för jämlikt rätt och tillgänglighet till staden m.m.m.

 

Observera, webbtexterna nedan är ännu inte uppdaterade enligt det nyligen
uppdaterade partiprogrammet du hittar ovan