Rösta på Värdigt Liv i EU-valet!

Feministiskt initiativ ställer upp i EU-valet den 9 juni tillsammans med Partiet Vändpunkt, under samarbetsnamnet Värdigt Liv.

För en värld som bejakar livet, med omsorg om alla liv och allt levande.
En värld där människor ser sig som en del av naturen och inte som dess härskare.
En värld där jämlikhet, rättvisa och fred råder.
En värld fri från våld och förtryck.
En värld där många världar ryms.

Luondu Luonddu Láhkai.
Naturen på naturens villkor.

Stötta Fi