Vi behöver ditt stöd för att kunna bedriva valrörelser runt om i landet på ett så bra sätt som möjligt. Ditt bidrag hjälper oss att nå fler!

Nu har vi en statsbudget för 2018

Den 10 oktober 2017 presenterade vi vår statsbudget för 2018 med titeln Vi förändrar makten. Den innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag. Tillsammans representerar de en satsning på välfärd, hållbarhet, mänsklig säkerhet och jämställda och jämlika villkor.