Fi får inget partistöd, och kommer i valen 2014 få bekosta sina egna valsedlar till riksdags-, landstings- och kommunval. Vårt mål är att samla in 500 000 kronor som kommer användas till valsedlar och i de olika valrörelserna. Vi behöver ditt stöd för att kunna bedriva valrörelser runt om i landet på ett så bra sätt som möjligt.