Idag släpper Feministiskt initiativ en opinionsundersökning som visar att var fjärde kvinna och var femte man kan tänka sig att rösta rosa. Mer än hälften av de tillfrågade anser också att det är bra att Feministiskt initiativ tar plats i parlamenten. Det är inte längre en fråga om huruvida Feministiskt initiativ kommer in i EU-parlamentet utan frågan är nu hur många mandat vi får.