Feministiskt initiativ har sedan flera år lyft frågan om den växande katastrof som dagens pensionssystem är. Feministiskt initiativ anser att staten ska ta ett större ansvar för att ge ekonomisk grundtrygghet livet ut och att pensionssystemet måste reformeras helt. Under en lång tid har ansvaret för pensionen i allt högre grad skjutits över på arbetsgivarna, individen och dennas anhöriga. För att öka trycket på de som bär ansvar, drivs nu pensionsuppropet.