Farida al-Abani, partiledare

 

Farida al-Abani är partiledare för Fi sedan 2019. Farida fick med stor majoritet förnyat förtroende av Fi:s kongress 28 mars 2021 och delar sedan dess partiledarskapet tillsammans med Teysir Subhi. Farida sitter också som politiker för Fi i kommunfullmäktige i Stockholms stad.

 

Farida är i grunden folkhälsovetare och i hennes nuvarande tjänst som generalsekreterare för Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran arbetar hon med att bredda perspektivet för förebyggande arbete mot alkohol och droger. Bakom henne ligger många års arbetserfarenhet inom samma områden – folkbildning och preventivt arbete mot tobak- och alkoholberoende.

När Farida var tre år flyttade hennes familj till Sverige från Libyen, och hon växte sedan upp i Stockholm. Familjen levde dock i ovisshet i några år innan de fick permanent uppehållstillstånd, så när flyktingvågen kom 2015 var det självklart för henne att möta upp utmattade, hungriga och hemlösa flyktingar på T-centralen tillsammans med Refugees Welcome Stockholm. Hon berättar att det kändes oerhört viktigt att vara där och hjälpa till, men att det också var väldigt tärande. Det var också då som hon fick en fördjupad förståelse för det enorma behovet av politisk förändring, och varför det är så viktigt att fler människor engagerar sig politiskt på olika sätt. 

”Den upplevelsen påverkade mig väldigt mycket, på ett positivt sätt. Jag minns ju 2015 som en fantastisk tid, där medmänskligheten verkligen kom till liv.”

Även pensionsfrågan är en stor drivkraft i hennes politiska arbete. Det var oron för sin egen, men framförallt sina föräldrars pension som fick henne att börja engagera sig inom politiken. Och hon kommer inte att ge sig förrän Sverige har ett nytt och bättre pensionssystem. Faridas engagemang inom Feministiskt initiativ började därmed med att hon gick med i skuggriksdagsgruppens socialförsäkringsutskott, och innan hon valdes till partiledare i februari 2019 var hon också asyl- och migrationspolitisk talesperson samtidigt som hon var anställd som samordnare för Fi Stockholm. 

Vi ska inte behöva gå och oroa oss över vad som ska hända när vi blir äldre och hur vi ska kunna klara oss.” 

Då folkhälsa är hennes expertis ser hon fler saker som kan öka den allmänna folkhälsan, bland annat förkortad arbetstid/arbetsvecka som även forskning visar är väldigt effektivt. 

”Vi lever i ett alltför stressigt samhälle idag, där vi arbetar alldeles för mycket och inte prioriterar återhämtning.”

Bostadspolitik ligger henne också varmt om hjärtat, där hon vill se ett Sverige som bygger mer hållbart, i anpassning till natur och miljö och i samarbete med de som lever där idag. Hon vill att det byggs så att fler kan röra sig och flytta om de vill, och vara nära de dem vill. Det ska självklart också vara många hyresrätter, men med rimliga hyror. 

”Bygg för alla och inte bara för individen.”

Det finns ingen fråga som är viktigast, mycket är sammankopplat och förtjänar att tas upp. Farida är involverad i flera olika samhällsfrågor där hon ser att förändring behövs och att hon kan lägga till något. Att hon därför blev vegan för flera år sedan är inte svårt att förstå, då det även där handlar om flera stora frågor på samma gång. Vegansk livsstil gör enorm skillnad både för individen, samhället och djuren, men i slutändan måste omställningen ändå ske på strukturell nivå.

”Att Feministiskt initiativ är det enda partiet som vill införa animalieskatt är skrämmande, när all fakta säger att vi befinner oss i en klimatkris, som vi måste navigera klokt i för att undvika total klimatkatastrof. Det krävs modiga och kloka politiska beslut för att vi ska ha en chans att nå uppsatta klimatmål. Animalieskatt är ett stort steg på vägen och det är dags att beslutsfattande politiker på riksnivå tar det steget.”

Farida är en entusiasmerande person som med ett inkluderande ledarskap är en enande kraft. Hon är en god analytiker med ett tydligt intersektionellt perspektiv och hon är inte rädd för att ta plats samtidigt som hon sprider värme och glädje inom organisationen. Farida ser att vi behöver fortsätta beskriva vad vi kan göra bättre, men också se förutsättningarna i samhället med det nuvarande politiska landskapet, hur partierna positionerar sig och vilka allianser som finns – ”Det är inte bra att fastna för mycket i tankar om att rösta taktiskt, vi vill hellre uppmuntra folk att rösta på det parti som de tror på, och kämpar för den förändring som de vill se”, säger hon. 

”Min inspiration hämtar jag mycket från andra människor. Både från medlemmar i Fi, men också andra som jag möter i min vardag. Något jag uppskattar väldigt mycket är när mina följare på sociala medier delar med sig, det tycker jag är fint. De allra viktigaste människorna i mitt liv och mina största förebilder är de som har format mig, mina föräldrar.”

Förutom hennes roll som partiledare har Farida också andra uppdrag i Stockholm stad som ersättare i arbetsmarknadsnämnden i Stockholm stad och ordinarie ledamot i kommunstyrelsens Agenda 2030-råd.

Här berättar Farida vad hon tycker är det bästa med att vara partiledare för Feministiskt initiativ.