Idag presenterar Feministiskt initiativ en opinionsundersökning som visar att varannan kvinna tycker att det vore bra om Feministiskt initiativ medverkar till att en rödgrön regering bildas (46% av samtliga). Med hänsyn till opinionsläget där varken allianspartierna eller de rödgröna har egen majoritet, kan Feministiskt initiativs inträde i riksdagen bidra till ett regeringsskifte och samtidigt beröva Sverigedemokraterna deras vågmästarroll.

– Vi stödjer ett regeringsskifte. Alliansen har inte på något sätt visat framfötterna i frågor som rör jämställdhet och mänskliga rättigheter. I samma ögonblick som Feministiskt initiativ kommer in i riskdagen så kommer Sverigedemokraternas inflytande över politiken vara över, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

I dag presenterar Feministiskt initiativ en SIFO-undersökning som visar att:

  • 60 procent av kvinnorna tycker att det vore bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen. Motsvarande siffra för män är 39 procent.
  • Mer än hälften av kvinnorna (51 procent) tycker det är bra om Feministiskt initiativ medverkar till att en rödgrön regering bildas, motsvarande siffra för männen är 41 procent.
  • 16 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet.
  • Störst stöd har Feministiskt initiativ bland kvinnor där nästan var fjärde (23 procent) kvinna kan tänka sig rösta på Feministiskt initiativ.
  • Stödet bland kvinnor i åldersgruppen 15-29 år är särskilt stort, där 8 av 10 (79 procent) tycker att det är bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen och nästan varannan tänka sig rösta på F! (46 procent).

– Idag ser vi att många stödjer oss för att de vill ha ett regeringsskifte, där Sverigedemokraterna inte lägre är vågmästare. Det är rödgröna väljare som helt enkelt uppmanar andra till att stödrösta på oss så att vi kommer in i riksdagen, säger Sissela Norling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ.

Undersökningen som är gjord av Sifo på uppdrag av Feministiskt initiativ omfattar 1000 telefonintervjuer under perioden 25 – 28 augusti 2014.

För mer information:
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191