DETTA KAN REGERINGEN GÖRA IDAG, HELST IGÅR
Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet – kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Vi vill ha en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar.

NU ÄR TID FÖR SOLIDARITET
Vi vill inte höra fler svepande formuleringar som hänvisar till EU! Sverige måste göra mer och det är regeringen som kan ta besluten och Sverige kan riva muren.

  • Öppna beskickningar och konsulat i länder som ligger nära krisområdena.
  • Utfärda humanitära visum.
  • Se till att människor får säkra vägar för att söka asyl istället för att de ska betala med sina liv.
  • Se till att mottagandet i Sverige blir betydligt bättre genom att slussa statliga pengar till kommunerna för både bostäders och jobb.
  • Förstärk personalen på Migrationsverket så handläggningstiderna blir kortare.
  • Uppmuntra alla frivilliga som nu vill göra en insats genom att utveckla samarbetet lokalt mellan myndigheter, kommuner och volontärer.

Det finns massor att göra och det ska göras NU!