Det är dags att vända utvecklingen och sätta omsorgen om livet i centrum för politiken. Välkommen att engagera dig med oss!

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti och en rörelse med antirasistisk och intersektionell feminism som grund. Vi utmanar makten med en systemförändrande politik för jämställdhet, jämlikhet, klimaträttvisa, öppna gränser, levande demokrati och ekonomisk nerväxt. Vi kämpar för en värld där alla människors, djurs och naturens rättigheter respekteras. När andra partier glider högerut och förespråkar nationalism, militarism och ohållbar tillväxtpolitik, står vi fast vid en feministisk, antirasistisk och dekolonial politik för fred och rättvisa. Med omsorg om alla liv och allt levande.

Fi behövs i Sveriges riksdag, regioner och kommuner.
Fi behövs som en opinionsbildande och folkbildande kraft.