Att bygga ett samhälle som präglas av jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering handlar om demokrati. Demokrati betyder vi. Tillsammans. En levande demokrati är under ständig förändring där makten hela tiden utmanas av människor som organiserar sig för att föra in kunskaper och erfarenheter och vidga perspektiven för att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Feministiskt initiativ är en del av denna demokratiska process. Vi visar hur hierarkiska och patriarkala strukturer står i vägen för att alla människor ska värderas lika. Precis som andra demokratirörelser som utmanar makten och arbetar för förändring, möter vi motstånd. Men vi vet att förändring är möjlig. Vi har kärleken som drivkraft och vi gör det tillsammans.

#KLARTVIKAN #TAPLATS I MAKTENS RUM