Denna gång fokuserade vi på ungdomars verklighet i dagens samhälle.