Det finns tre partier som tydligare än andra förstått vikten av systemkritisk politik. Det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Vi tycker inte lika om allt. Men det finns en grund att samarbeta kring. Inför det kommande EU-valet måste också denna akuta kursändringen kanaliseras politiskt. Det måste finnas ett alternativ som ser lösningar och inger hopp. Nu har vi chansen – och det är bråttom.

Temperaturer skenar, ökade utsläpp i stället för minskade och smältande permafrost lösgör okontrollerat metangas i atmosfären. Dödande stormar, skyfall och översvämningar, samtidigt som jordar torkar ut. I takt med att tillgången på brukbar jord krymper, trissas konflikterna upp och beväpnas. Kombinationen miljökollaps och krig har redan tvingat miljontalsmänniskor på flykt. Där möts de av taggtråd och stängda gränser bevakade av militär. Land efter land röstar fram despotiska regimer, som inte längre förstår innebörden av demokrati. Det är inget mindre än en humanitär och politisk kapitulation vi ser. Vi lever i det som i historieböckerna en dag kommer att beskrivas som den stora skammens tid. Det politiska svaret på en annalkande komplex katastrof kan inte bli något annat än samarbete.

Vårt svar på det här existentiella hotet är att vi måste förändra det ekonomiska systemet och det genom att ekonomin måste underordna sig klimatmålen, så att den blir ett verktyg för att nå nödvändiga klimatmål. Vi måste ifrågasätta BNP-tillväxt som mål för samhällsekonomin och istället fokusera på global hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet. Global social rättvisa. Vilket i sin tur hänger ihop med mänsklig säkerhet och utveckling. Klimatpolitiken måste vara gränsöverskridande, både geografiskt och sakpolitiskt. Föråldrat patriarkalt tänkande om dominans genom konkurrens och kontroll måste ersättas med insikten om att vi alla är en del av detta klot, sammanbundna med varandra genom den gräns för exploatering som vi redan passerat. Det måste finnas ett alternativ som ser lösningar och inger hopp.

Inför det kommande EU-valet måste också denna akuta kursändringen kanaliseras politiskt.

Det finns tre partier som tydligare än andra bär den här systemkritiska politiken. Det är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Vi tycker inte lika om allt och har delvis olika ideologiska utgångspunkt med olika betoning på ekologism, socialism och feminism. Men det finns en grund att samarbeta kring – en chans som måste gripas tag i. I det nyligen avslutade riksdagsvalet våndades många väljare i valet mellan de här tre partierna. Lite förenklat, och helt utan ställningstagande, går det att säga att MP sågs som ”svikare”, Vänsterpartiet ”tryggare” och F! som för ”osäkert”. I slutändan blev det ingen egentlig vinnare. Den här splittringen blev i slutänden en förlust för oss alla.

Går det att samla de radikala, systemkritiska och förändringsvilliga politiska krafterna i EU-valet? Vi tycker det är värt en seriös diskussion. Kollegor, partiledare för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi står inför en klimatkris samtidigt som vi ser en växande politisk förtroendekris, inte minst inom EU.  Då tror vi att det är nödvändigt att lyfta blicken från partiegoismen. Inte minst för väljarnas skull. Kan vi mötas?

Gudrun Schyman och Gita Nabavi, partiledare för Feministiskt initiativ


Ett år har passerat sedan #metoo slog ner i Sverige. Alla var överens. Det var oacceptabelt, åtgärder måste vidtas. Men, som oftast i frågor som rör jämställdhet och feminism, är steget från ord till handling oerhört långt. Ett antal symboliska justeringar gjordes i regeringens budget, däremot lyser genomgripande reformer eller myndighetsdirektiv med sin frånvaro.

Istället är det just nu snarare en backlash som sticker ut mest i det offentliga samtalet.

Debatten domineras av kränkta män, en nyväckt konservativ våg av röster som drömmer om hemmafrutillvaro och okunnigt hummande om ”genusflum”, samt den återkommande häpnadsväckande åsikten att ”det har gått för långt”, med #metoo, med jämställdheten, med mänskliga rättigheter.

Som om vittnesmålen försvunnit i en kollektiv minnesförlust. Feministiskt initiativ har däremot inte glömt.

Därför gör vi nu den 8 november till en nationell minnesdag och dedicerar hela månaden november till att minnas, hedra och visa uppskattning för de många metoo-uppropen.

Vi gör det för att förvalta det förtroende som givits genom vittnesmålen. Vi gör det för att ta vara på de möjligheter som dessa uppoffringar har skapat. Vi gör det för att det behövs radikal systemförändrande politik som vågar gå från ord till handling.

Metoo är Fi-politik 🖋 skriv under vårt upprop!

Konkret handlar det om elva punkter:

 • 🔗Ökad och långsiktig finansiering av jourverksamheter och skyddade boenden samt stärkt skydd för våldsutsatta, inte minst för personer i utsatthet, drogberoende, kriminalitet eller prostitution.
 • 🔗Utbildning om våldets mekanismer för alla professioner som möter våldsdrabbade och våldsutövare, samt att utveckla det våldspreventiva arbetet och kopplingen mellan maskulinitet och våld.
 • 🔗Ökade satsningar på utbildning om sexuella trakasserier och normkritisk pedagogik för skolpersonal. En förbättrad sexualundervisning som inkluderar kunskap om maktrelationer, samtycke och kroppslig integritet och arbete med att stärka ungas kunskaper om sina mänskliga rättigheter.
 • 🔗Inrätta en specialiserad enhet inom polisen mot barn- och tvångsäktenskap. Förstärka polisens arbete mot hatbrott och näthat samt att inrätta ett nationellt kunskaps- och resurscenter mot sexköp och människohandel.
 • 🔗Ökade resurser till Åklagarmyndigheten och Domstolsverket för att kvalitetshöja rättsprocessen inom sexualbrott.
 • 🔗Stärkt vård till brottsoffer, inte minst för papperslösa. Social och ekonomisk utsatthet ska aldrig bidra till ökad risk för övergrepp.
 • 🔗Trygga arbetsplatser genom trygga anställningar. Aktivt jämställdhetsarbete och införandet av dryga böter (i nivå med böter enligt GDPR-lagstiftning) för arbetsgivare som underlåter att agera vid sexuella trakasserier.
 • 🔗Informationssatsningar kring samtycke och vad den nya lagen innebär.
 • 🔗En skarp lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och en begränsning av porr och ett förbud mot strippklubbar för trygga offentliga rum.
 • 🔗Genom aktivt antidiskrimineringsarbete och sanktionsmöjligheter säkerställa att samhällets insatser så som LSS och Färdtjänst är trygga för såväl brukare som personal.
 • 🔗Verka för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU enligt svensk modell, för rätten till abort och samtyckeslagstiftning.

Efter det som skett finns ingen återvändo. Inga enskilda tråkiga upplevelser, otur eller enstaka rötägg och klantiga fyllor. Vi vet vad det är: strukturellt våld mot kvinnor, transpersoner och icke-binära. Patriarkatets yttersta kontrollmekanism.

Kraften i den insikten ger oss modet att fortsätta. Så vi fortsätter och vi välkomnar alla som vill vara med.

Det här är bara början och vi kommer att gå så långt som det krävs.

Meddelande från valberedningen

Hej kära Fi-vänner!

Med anledning av Gudrun Schymans beslut om att inte kandidera till partiledarposten inför kongressen 2019 väljer valberedningen att öppna upp för ny nomineringsprocess för partiledare för Feministiskt Initiativ 2019-2021. Välkommen att nominera senast den 12 november!

Vänliga hälsningar,

Feministiskt initiativs valberedning
[email protected]