Som ni nog alla vet så meddelade statsministern i början av december att han har för avsikt att utlysa nyval den 29 december i år. Valet kommer då att äga rum den 22 mars 2015.

Nu går vi alltså in i en ny valrörelse. En valrörelse som sannolikt kommer att präglas av att väljarna förväntas välja mellan blockens redan två fastlagda budgetar eller ett parti som kommer fälla varje budget. Vi är det enda parti som kan komma in och låsa upp den här pressade och låsta situationen. Vi är nyckeln till förnyelse. Vi kan förnya politiken genom att ge den rödgröna regeringen vårt stöd, utifrån den feministiska och antirasistiska grund vi står på.

Extra val av det här slaget är en extraordinär politisk händelse, vilket kräver särskild hantering. Vi har därför inte samma utrymme och möjlighet att planera valrörelsen som i vanliga riksdagsval. Feministiskt initiativs partistyrelse har här samlat informationen om vad som gäller för vår organisation inför det kommande valet.