Ta initiativ!

Starta en ny grupp

Starta en ny grupp

Är du medlem i Feministiskt initiativ men det finns ingen grupp på din ort eller med ditt intresse? Vi kan hjälpas åt att starta en grupp, så kontakta oss på [email protected] så får du mer info!

Kriterier och ansvar för medlemsgrupper

För att gruppen ska godkännas av partistyrelsen ska den

  • information om gruppen gått ut till alla medlemmar som innefattas.
  • följa Fi:s stadgar och plattform; läs mer på Stadgar för Feministiskt initiativ
  • bestå av minst tre aktiva medlemmar
  • vara öppen för alla Fi-medlemmar
  • ha en utsedd kontaktperson som meddelas styrelsen via [email protected]

När gruppen är godkänd av styrelsen ska information om medlemsgruppen och en kontaktadress läggas ut på hemsidan.

Information om gruppen och gruppens möten ska nå ut till alla medlemmar som tillhör gruppen geografiskt – även till medlemmar utan e-post. För att få tillgång till information om medlemmar i gruppen kontakta [email protected]

Vi har tagit fram några riktlinjer som kan vara till hjälp när ni ska skapa er webbplats:

  • Vi rekommenderar att webbplatsen innehåller namn på kontaktpersoner och information om hur man kommer i kontakt med dem.
  • En lista på kontaktpersoner i ”undergrupperna” kan vara lämpligt om webbplatsen är för en större ort eller län.
  • Någon form av kalendarium där man berättar om de lokala aktiviteterna är också bra.
  • Vi vill också att sidan har en länk tillbaka till www.feministisktinitiativ.se.
  • Givetvis måste innehållet vara i linje med svenska lagar. Och den får inte innehålla, eller länka till, sidor med rasistiskt eller pornografiskt material.