Att Fujimori benådas är ett hån mot demokratin i Peru

28 december 2017

F.d. diktator Alberto Fujimori benådades av Perus president Pedro Pablo Kuczynski. Feministiskt initiativ tar kraftigt avstånd från benådningen.

Världen överraskades på juldagen av nyheten om att f.d. diktator Alberto Fujimori benådades av Perus president Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori var dömd för grova övergrepp mot mänskligheten och är ansvarig för bl.a. tusentals tvångssteriliseringar på urfolk. Feministiskt initiativ tar kraftigt avstånd från Fujimuris benådning.

Alberto Fujimori valdes som president 1990 och sedan han 1992 upplöst parlamentet styrde landet diktatoriskt under förevändning av ”terroristbekämpning”. Efter att ha flytt från landet pga. korruptionsskandaler dömde Högsta Domstolen honom till 25 år fängelse för sitt ansvar för en massaker i Lima 1991 och en massaker på studenter i Cantuta universitetet 1992.

Men majoriteten av de brott mot de mänskliga rättigheterna som skedde under hans regering var ouppklarade. Till exempel de systematiska övergrepp inklusive massaker som armén och paramilitära styrkor begick mot urfolksbyar på landsbygden samt tvångssteriliseringarna som hälsovårdssystemet genomförde mot över 200 000 urfolkskvinnor under förevändning av ”födelsekontroll”. Perus interna konflikt mellan åren 1985-2000 kostade landet över 70 000 människoliv, varav 70% var urfolk.

Den Interamerikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter har fastställt att varken amnesti eller benådning gäller för fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Feministiskt initiativ uttrycker vårt stöd till de tusentals personer som drabbats av våldet i Peru, inte minst statsterrorismen. Vi solidariserar med människorättsförsvarare som upprörs nu över benådningen av Fujimori och säger nej till straffrihet för människorättsbrott.

Vi stödjer kravet från peruanska organisationer från det civila samhället att den Interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna, i sitt arbete för att övervaka att domen för Barrios Altos och Cantuta-fallen uppfylls, förklarar ogiltig benådningen av Fujimori.

Vi förväntar oss att den svenska regeringen kommer att agera bestämd i detta fall både genom EU och FN och andra instanser för att också stödja detta krav.

Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Jaime Gomez, utrikespolitisk talesperson för Feministiskt initiativ
Soraya Post, EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ