Var med i arbetsgruppen Egna kanaler

Vi söker dig som är intresserad av digitala kanaler/tjänster för internkommunikation och dig som är intresserad av digital infrastruktur.

Vi söker dig som är intresserad av digitala kanaler/tjänster för internkommunikation och dig som är intresserad av digital infrastruktur.

Egna kanaler

Vi letar efter deltagare och samordnare till arbetsgruppen Egna kanaler. Arbetet med egna kanaler är ett första viktigt steg för att utveckla Fi:s interndigitala infrastruktur. Därav kommer arbetsgruppens verksamhet vara av stor betydelse för partiets interna organisationsarbete.

Som en del i arbetsgruppen kommer du att undersöka och föreslå olika alternativ på kanaler för intern kommunikation till partistyrelsen.

I uppdraget ingår bland annat att: 

  • undersöka befintliga tjänster samt möjligheten att sammanfoga dessa tjänster,
  • jämföra med att bygga en egen plattform, 
  • utreda vad som ska hända med befintliga kanaler, 
  • göra en inventering av vilka grupper och verktyg som används idag för intern kommunikation.
  • samla in synpunkter, idéer och behov från aktiva medlemmar och föreningar.

Utöver interna kommunikationskanaler behöver Fi allt eftersom ta ett helhetsgrepp på sin digitala infrastruktur. Denna del ingår inte i arbetsgruppens första fas, men vi ser gärna att arbetsgruppen går vidare med dessa frågor efter att frågan om egna kanaler för intern kommunikation är implementerad.

Arbetstid:

  • 1 samordnare, med mandat att leda arbetet, bör kunna lägga i snitt cirka 1-2 timmar per vecka.
  • Övriga gruppmedlemmar bör kunna avsätta i snitt ca 1 timme per vecka till engagemang i arbetsgruppen. 

Tidsram:

Arbetsgruppens första fas, om egna kanaler för intern kommunikation, sträcker sig fram till kongressen 2023. Efter kongressen ser vi gärna att arbetsgruppen fortsätter med digital infrastruktur.

Vår målsättning är att arbetsgruppen ska präglas av en stor bredd vad gäller erfarenheter och kunskaper. Vi söker dig som är intresserad av digitala kanaler/tjänster för internkommunikation och dig som är intresserad av digital infrastruktur. Vi tar emot ansökningar löpande.

Ansök genom att fylla i detta formulär.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om du har frågor angående rekryteringen, kontakta [email protected].
För mer information om arbetsgruppen Egna kanaler, kontakta [email protected].