Äntligen!

27 april 2016

Vi kan inte ge tillbaka det som gått förlorat men vi kan visa att det som gjordes var fel och ta ansvar.

Idag har den rödgröna regeringen beslutat att de transpersoner, som drabbades av kravet på sterilisering vid könsbekräftande operation, ska få ersättning. Ersättningen är en bekräftelse för att alla transpersoners kamp för rätten till sin egen kropp inte varit förgäves. Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) säger till SvD att ”Det tillhör ett modernt samhälle att kunna ge den här typen av ersättning och att kunna slå fast att det är ett synsätt som vi anser är helt förkastligt”.

Tvångssteriliseringar som har skett i Sverige av transpersoner, romer och personer med olika funktionsvariationer har varit en viktig fråga att lyfta för Feministiskt initiativ. Vi anser att tvångssterilisering är ett övergrepp.  Att få ersättning är ett glädjande besked, om än väldigt försenat. Detta besked är en seger för de personer som troget stått på sig och krävt ansvar och erkännande från staten. Ett erkännande att Sverige, i modern tid, brutit mot de mänskliga rättigheterna och tagit sig rätten till att bestämma över människors rätt till sin egen kropp.

Feministiskt initiativ anser att en ersättning inte tar bort det inträffade, det ersätter inte det förlorade, men kan ses som en bra början för att staten vill visa förståelse för och ge erkännande till hur transpersoner har blivit grovt diskriminerade, en diskriminering som fortfarande pågår och som det inte pratas så mycket om.

Dagens besked är inte bara glädjande för Sverige utan för alla transpersoner runt om i världen som går igenom tvångssterilisering, tortyr eller diskriminering utifrån sin könstillhörighet. Beskedet om att en stat erkänner fel skapar hopp runt om i världen och det ett bra bevis för att kampen att ha rätt till våra egna kroppar kan ge resultat och att mänskliga rättigheter inte är förhandlingsbart.

Feministiskt initiativ anser att transpersoners dagliga kamp om sin existens bör vara allas kamp och ansvar i Sverige! Vi vet att transpersoner fortfarande blir diskriminerade, så frågan är när ska vi erkänna detta, få stopp på diskrimineringen och istället börja tala om inkludering och en öppenhet.

Toktam
Toktam Jahangiry,
Sexualpolitisk talesperson