Antisemitism kan aldrig ursäktas

18 december 2017

När USA:s president Trump meddelat sitt provocerande beslut att behandla Jerusalem som Israels huvudstad, var det ett beslut som förklarligen mötte protester från många. Trumps beslut omintetgör arbetet för en långsiktig fred och en tvåstatslösning, där israeler och palestinier kan leva i säkerhet.

Feministiskt initiativ accepterar inte Israels ockupation av Palestina. I solidaritet med det palestinska folket tar vi starkt avstånd från de kränkningar av mänskliga rättigheter som ständigt pågår.

Samtidigt känner vi stark avsky när protester mot den Israeliska statens övervåld övergår i hat mot judar och rena uppmaningar till våld mot dem. Antisemitism kan aldrig och ska aldrig ursäktas, oavsett om det är i Malmö eller någon annan stans i världen.

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ