Anna Kinberg Batra vill skapa en bättre värld med hårda ord och tuffa tag

13 juni 2017

Järva är inte Moderaternas hemmaplan, men Anna Kinberg Batra kom med klara budskap och tydlig adress till områdets innevånare.


Hon inledde med att berömma initiativtagarna till veckan, för enligt AKB är det de som gör något som räknas. De som sitter hemma och klagar kan hålla tyst.

Överhuvudtaget ägnar hon mycket av talet åt att berätta för oss hur vi ska anstränga oss. Och anstränga oss hårt. Vi ska jobba hårt och mycket. Vi ska engagera oss. Vi ska göra. Arbetslinjen, som Reinfeldt lyckades kidnappa från sossarna och förvränga intill oigenkännlighet, ska råda och utvecklas. Moderaterna är ett arbetarparti för dem som jobbar och sliter, säger hon, och exemplifierar med kvinnan i butiken på hörnet som sitter där alla sina vakna timmar, mannen som startat städfirma och kvinnan som går upp mitt i natten för att baka bullar till sitt kafé. Tittar vi bara några sekunder på facit av de regeringar moderaterna har lett är det knappast den typen av hårt arbetande och lågt betalda företagare som har gynnats. Tvärtom har klyftorna mellan dem som har mycket och dem som har lite ökat drastiskt under dessa år.

Till dem som vill hindra kvinnor och flickor från ett liv i frihet hade hon ett tydligt budskap. ”Har ni problem med att se kvinnor och flickor leva i frihet, kan ni stanna hemma”. Och det är bra att hon ser och lyfter frågan om begränsande och kontrollerande av kvinnors och flickors liv. Men när hon några meningar senare hånar regeringens satsning på jämställdhetsmyndighet och ställer det mot fler poliser och rättscentrum ekar omsorgen om dessa kvinnor och flickor tomt.

Jobbklyftan mellan utrikes födda och inrikes födda har hon också recept på. Bidragstak, enkla jobb och integrationsplikt. Underförstått stannar många hellre hemma och lever på bidrag än skaffar sig ett jobb. Det ska ställas krav. Hon har nog missat dagens rapport från arbetsförmedlingen som visar att fler utrikes födda kommer i arbete nu är inrikes födda.

Till de kriminella har hon också besked. Fler poliser, mer lag och ordning, fler i fängelse är lösningen.

Feministiskt initiativ håller med om att en lyckad integration, fler jobb och ett tryggt samhälle är viktiga samhällsfrågor inom den närmaste framtiden. Våra förslag till lösningar ser annorlunda ut. Vi har ett brett program för att bryta segregationen i storstäderna. Vi vill skapa fler möjligheter för fler att vidareutbilda sig, vilket skapar en rörlighet på arbetsmarknaden som frigör jobb för dem med kort utbildning och erfarenhet. Ett samhälle som inkluderar och skapar möjligheter för unga människor att växa motverkar också aktivt en utveckling mot kriminalitet och utsatthet. Ett samhälle med plats för alla.