Kolonialismen och kåtan

12 april 2018

Som så många gånger tidigare i historien skändades det samiska folket ännu en gång när Anita Gimvalls kåta, brändes upp med stöd av koloniala lagar som bedömde den vara ett olovligt nybygge.

Den 11 april 2018 bekräftades det att kolonialismen verkar ännu i Sverige och globalt.
Dags att göra upp med Sveriges koloniala historia och samtid!

Carmen Blanco Valer
Antirasistisk talesperson