Amnesti för ensamkommande barn och unga

5 mars 2017

Feministiskt initiativ ställer sig bakom rörelsen Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpas krav på flyktingamnesti för de barn och unga som kommit till Sverige ensamma och varit här mer än ett år.

Rörelsen #vistårinteut kräver:

  1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
  2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
  3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Skriv under namninsamlingen!