Valberedningens motivering

Amanda Mogensen

Amanda Mogensen

Amanda, som var med och grundade Fi, är möjligen en av partiets mest respekterade och omtyckta medlem.

Hon har en enorm erfarenhet av kommunikation och organisation från både yrkesliv, föreningsliv och inte minst Fi. Amanda är en stark och entusiasmerande ledare som arbetat med partiets kommunikation under våra samtliga valrörelser. “Ta plats”, de rosa pinnstolarna och de rosa glasögonen på valaffischerna 2014 var alla hennes skapelser. Det är också Amanda som står bakom den inkluderande och fiffiga devisen “Kör och gör”. 2014 var hon dessutom partiets tilltänkta gruppledare i riksdagen och hon har många års erfarenhet från den nationella styrelsen. Det är en stor ära, och innebär en enorm trygghet, att återigen få föreslå Amanda som kommunikationsansvarig i styrelsen inför den stundande valrörelsen.