ALMEDALSGRUPPEN SÖKER…

24 april 2016

Almedalsgruppen vill veta om någon Fi-grupp kommer att var i Almedalen under politikerveckan i år? De vill gärna veta när ni kommer att vara där, kontaktuppgifter och om ni redan nu har planerat något ni ska göra/arrangera eller om ni redan nu är inbokade som Fi-representanter i någon annans arrangemang?

Almedalsgruppen undrar också om det finns någon teckenspråkstolk som kan tolka på våra torgmöten kl. 11-12 på Donners plats 4-10 juli, alla eller något av datumen?

Almedalsgruppen söker också fler volontärer. Om du planerar att vara där hela veckan, eller bara några dagar – hör av dig!

Fi kommer alltså att synas på Donners plats varje dag kl. 11 och även i seminarier, debatter och möten under veckan.

Kontakta oss om du vill ställa upp som volontär, vill berätta om evenemang, kan teckenspråkstolka eller om du har frågor. Adressen är [email protected]