Alltid sida vid sida

31 mars 2018

Idag hyllar vi transrörelsen och kampen för transpersoners rättigheter. Tillsammans är vi en demokratirörelse. Vi står alltid sida vid sida med våra syskon.


Feministiskt initiativ vill se en värld där människor fritt kan definiera och uttrycka sitt kön och där alla har rätten att bestämma över sin egen kropp.

Transvården och intersexvården är idag en långsam och smärtsam upplevelse för många personer. Systemet behöver förändras i grunden och individens behov av vård måste ligga i fokus. Feministiskt initiativ vill se en trans- och intersexvård som är tillgänglig och ickediskriminerande. Förutom att processen idag är alldeles för lång, är även väntetiderna det. Därför behöver resurser tillsättas som säkerställer att transvården standardiseras i hela landet.

Läs mer om vår politik