ALLA VÅLDSOFFER FÖRTJÄNAR ATT SÖRJAS, OAVSETT BAKGRUND OCH ADRESS

23 oktober 2021

En nittonåring har lämnat livet, alldeles för tidigt. Skjuten och mördad. Just nu går våra tankar till hans mamma och familj och till alla andra unga pojkar som fallit offer för det brutala gängvåldet. Ingen förälder eller familjemedlem förtjänar att få sitt barn eller syskon förlorat i så ung ålder och ingen förtjänar att bli mördad. 

Gängvåldet är en form av hedersvåld där pojkar och män är villiga att gå långt för att försvara sin heder och sitt rykte. Men det finns ingen heder i mord, det finns bara förluster.

Våldet tar inte slut förrän vi får stopp på mäns skeva bild av makt och heder.

För snart en månad sedan samlades över 300 mammor från Järva i ”Mammornas demonstration” på Mynttorget i Stockholm, för att belysa och sätta stopp för det dödliga våld som drabbat landet och för att lämna över sina krav i ett 34-punktsprogram – för att deras barn förtjänar att sörjas och räddas. Programmet lyfter ökad demokrati och delaktighet, genom att Barnkonventionens roll stärks och genom nära samarbete med boende och civilsamhällesorganisationer i områden som berörs av politiska beslut som fattas för att förebygga och hantera våldet. Programmet lyfter även behovet av billiga hyresrätter, extra ekonomiskt stöd till ensamstående föräldrar, en arbetsmarknad där alla får plats, en skola som inte lämnar någon utanför och ett rättsväsende som gör mer för att förhindra inflödet av droger och vapen till Sverige och för att stoppa välbärgade områdens konsumtion av droger – en konsumtion som driver på den efterfrågan som gör droghandel till en livsfarlig försörjningsmöjlighet. I programmet lyfts även behovet av rehabilitering vid drogmissbruk, en nationell avhopparverksamhet, mer resurser till befintlig avhopparverksamhet och behov av personal som är utbildad inom krisberedskap och traumabearbetning som verkar genom skolorna, samt behov av en jourverksamhet som arbetar med sorg och stöd. Mammorna vill se en utredning av hur sorgen har befäst sig i socioekonomiskt resurssvaga områden, fler studier om hur folkhälsan påverkas av sorg, och en utvärdering av krisstödet som har erbjudits. Feministiskt initiativ är positiva till mammornas förslag och organisering.

På kommunal nivå vill Fi införa ”Sluta skjut”, en strategi som bygger på den beprövade amerikanska modellen GVI (gruppvåldsintervention) och som har gett bra resultat i Malmö. Förslaget drivs av Fi i Stockholms kommun.

Alla barn och unga som dör förtjänar att sörjas oavsett bakgrund och bostadsadress och vi som samhälle måste sätta ner foten och använda alla humana medel för att stoppa våldsspiralen och få pojkar och män bort från gängkriminaliteten.