Alla frågor och svar om Fi

Feministiskt initiativ (Fi) är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Har du skyddade personuppgifter kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig med ditt medlemskap.

På många sätt, vi gör det tillsammans!

 

 

Medlemmarna i Fi har erfarenheter från olika miljöer och forum. Vi är födda i olika delar av Sverige och världen, vi har olika åldrar, kön och bakgrund. Det som enar oss är övertygelsen om en politik för jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Politiken ska användas för att säkra människors lika möjligheter och utfall oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

Ja. Feministiskt initiativ välkomnar alla som delar vår ideologi.

Läs mer om vår politik

Av minst 100 skäl

Du hittar dem på sidan 100 skäl att rösta på F!

Av några grundläggande skäl

 • Vi är den röst som står upp för jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet.
 • Vi vill säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.
 • Vår politik försvarar de mänskliga rättigheterna och motverkar all form av diskriminering.
 • Feministiskt initiativ har bildats utifrån behovet av förändring.
 • Den klassiska höger-vänster skalan i politiken rår inte på alla de maktstrukturer som begränsar människors rättigheter och hindrar en hållbar utveckling.
 • Ett öppet samhälle fritt från diskriminering, sexism och rasism kräver en ny politisk skala som ställer mänskliga rättigheter mot den växande nationalismen.


Våra chanser att komma in i riksdagen har aldrig varit så bra som nu i valet 2018

Våga rösta rosa och förklara för de du känner och möter varför. Hela 44% tycker att det vore bra med oss i riksdagen och 11 % kan tänka sig att rösta på oss. I år får vi valsedlar tryckta och distribuerade till alla vallokaler vilket gör stor skillnad. Vi går också in i en valrörelse starkare än någonsin och vi växer hela tiden, både vad gäller i antal medlemmar och medlemsgrupper. Var med och rösta för antirasism och feministism!

Läs mer på DN debatt: https://www.dn.se/debatt/mer-an-halften-av-kvinnorna-vill-att-fi-ska-sitta-i-riksdagen/

Inget parti kan någonsin äga din röst i en demokrati. Därför kan heller inga röster stjälas, utan de är per definition fria.

Liksom tidigare demokratirörelser genom historien har gjort, utmanar Feministiskt initiativ de etablerade partierna när de påstår att de har en politik som räcker till. Det blir ingen förändring utan förnyelse. Vi förnyar politiken med de mest genomgripande och omfattande förslagen för jämställdhet, jämlikhet och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. Vi kommer aldrig att sätta kvinnors mänskliga rättigheter på väntelistan till förmån för andra frågor. #metoo-rörelsen har visat att utan ett ideologiskt självständigt politiskt parti i riksdagen prioriteras inte frågorna som gäller makt och kön.

Med våra tydliga prioriteringar stärker Feministiskt initiativ dessutom de antirasistiska och feministiska rösterna i de andra partierna. Vi har redan sett det hända i de 13 kommuner där vi sedan valet 2014 har tagit plats i kommunfullmäktige.

Den blockpolitik som tidigare präglat Sverige håller på att upplösas bland annat som en konsekvens av att höger-vänsterskalan och den ekonomiska fördelningspolitiken utmanas av värderingar som rör mänskliga rättigheter mot nationalistiska ideologier. Feministiskt initiativ behövs i riksdagen, oavsett vilka partier som bildar regering. Vi är din garant för en feministisk och antirasistisk politik. Med utgångspunkt från den politik som riksdagspartierna för, stödjer Feministiskt initiativ en rödgrön regering framför en borgerlig. Samtidigt ser vi hur den rödgröna regeringen stängt gränserna och försvagat de mänskliga rättigheterna på en rad områden. Varken högern eller vänstern har ett tydligt svar för hur de ska förstärka de mänskliga rättigheterna och stärka demokratin. Därför behövs Feministiskt initiativ.

Om alla som stöder Feministiskt initiativ verkligen röstar på oss har vi inga som helst problem att komma in i riksdagen. I förra valet tyckte varannan väljare, 50 procent, att det vore bra om Feministiskt initiativ kom in i riksdagen. Och hela 16 procent kunde tänka sig att rösta på oss. Detta enligt den Sifo-undersökning vi själva lät göra inför valet 2014. Och om vi mot förmodan inte når över 4-procentspärren i valet 2018 så är det de rödgröna partierna som förlorar på detta. Det är bättre med ett stöd i riksdagen än utanför.

Vi stödjer en rödgrön regeringsbildning. Vi går till val på en politik som tar avstamp i den antirasistiska feminismens ideologi. Med Feministiskt initiativ i riksdagen kommer debatten och de politiska förslagen påverkas av detta. Vi går inte till val på att söka ministerposter – vi vill jobba med jämställdhet, antirasism och mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhälle och riksdag.

Du kan läsa minst 100 skäl här.

Absolut. Möjligen bör du kolla först med det parti du redan är med i. Kanske har de stadgar som förhindrar ett medlemskap i Fi.

Om du inte får plats att skriva namn, adress och e-postadress vid inbetalning av medlemsavgiften via Internet så kan du mejla in uppgifterna till [email protected].

Vi välkomnar så klart alla oavsett kön att vara med att förnya politiken och förändra makten. Sen är det flest kvinnor som är engagerade i de frågor som rör jämställdhet. Det är också där kompetensen är högst. Andelen män på till exempel vår riksdagslista motsvarar andelen män bland medlemmarna. Det är inte heller ett samhällsproblem att våra listor inte har en större andel män. Det är snarare ett samhällsproblem att män har en större andel av de maktpositioner som finns i samhället. Vi går till val på att säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats i maktens rum.

– Nej, tvärtom. Det är en markering att vi inte accepterar förövarens försök till rättfärdigande av våldet. Hedersmotiv är ingen ursäkt. Vi slår ingen på fingrarna för att den använder andra ord än vi, men vi ansluter oss till de organisationer och forskare som hellre säger ”våld i namn av heder” än ”hedersvåld”, eftersom vi inte heller säger ”svartsjukevåld”, ”fyllevåld”, ”lägenhetsbråk” eller ”utvidgat självmord”. Ibland säger vi även ”hedersrelaterat” eftersom det är etablerat bland myndigheter och många forskare. Ord är viktiga men ännu viktigare än begreppsdiskussionen är de konkreta åtgärderna och politiken mot våldet – låt oss berätta om och diskutera dem!

 

Vad är en partivalsedel?

Vad är en namnvalsedeln?

Läs mer på sidan Valsedlar.

Använd partivalsedlarna för Feministiskt initiativ i kommun-, landstings och riksdagsval. De finns i den vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning som du besöker. Om du skulle sakna en valsedel för något av de tre valen kan du alltid använda en blank valsedel och skriva hela vårt namn ”Feministiskt initiativ ”på den.

Läs mer på sidan Valsedlar.

Tack för att du vill hjälpa oss med att lägga ut namnvalsedlar i vallokaler och röstningslokaler!

Anmäl ditt intresse för att hjälpa till att lägga ut valsedlar.

Feministiskt initiativ kommer att få partivalsedlar utlagda i samtliga vallokaler samt röstningslokaler för förtidsröstning. Namnvalsedlar till riksdagsvalet och övriga kommuner och regioner/landsting behöver Feministiskt initiativ distribuera själva till val- och röstningslokaler. Feministiskt initiativs medlemmar och sympatisörer att hjälpas åt att lägga ut namnvalsedlar i val- och röstningslokalerna.

Partivalsedel är valsedel med endast partinamn. Feministiskt initiativ kommer att få partivalsedlar utlagda i samtliga vallokaler samt röstningslokaler för förtidsröstning. Du behöver inte skriva något på dessa. Genom att rösta med partivalsedel godkänner du den kandidatordning i riksdags- och aktuellt landstings- och kommunalval som Feministiskt initiativs medlemmar har beslutat.

Namnvalsedel är valsedel med kandidatnamn. I de kommuner och regioner där vi redan valts in kommer det även att finnas namnvalsedlar för aktuell kommun och region. Namnvalsedlar till riksdagsvalet och övriga kommuner och regioner/landsting behöver Feministiskt initiativ distribuera själva till val- och röstningslokaler. Feministiskt initiativs medlemmar och sympatisörer att hjälpas åt att lägga ut namnvalsedlar i val- och röstningslokalerna.

Vill du hjälpa till?

Anmäl ditt intresse för att hjälpa till att lägga ut valsedlar. Skriv vilken kommun det gäller.

Kontakta din lokala medlemsgrupp för att få tag på de valsedlar du behöver. Vi har skickat valsedlarna till dem. Eftersom vi inte har ett kansli (än) är det så vi dela ut dem.

Här hittar du en lista på våra medlemsgrupper.

Kanske vill du budrösta? I så fall följer du Valmyndighetens instruktioner för budröstning.

Ja, eftersom vi får valsedlar tryckta och distribuerade för valet 2018, så kommer det att finnas i alla vallokaler inklusive de i utlandet. Om det mot förmodan ändå skulle saknas valsedlar kan du använda en blank valsedel och skriva vårt fullständiga partinamn ”Feministiskt initiativ” på den.

Läs mer på sidan Valsedlar.

Du ska få valsedlar hemskickade till dig. Om de inte kommit kan du beställa på egen hand.

Beställ valsedlar på Valmyndighetens webb

Valmyndigheten beskriver hur du gör om du av någon anledning behöver hjälp att rösta.

Läs mer på Valmyndighetens sida ”Hjälp vid röstning”

När Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen kommer vi att stödja en rödgrön politik. Det kommer då konkret bli så att det fler personer i riksdagen står på den rödgröna politikens sida.

Ett nytt parti förändrar nämligen fördelningen av platser  i riksdagen på ett särskilt sätt; ALLA partier som redan sitter i riksdagen måste lämna från sig platser.

Flest stolar får de stora partierna lämna från sig, alltså S, SD och M. Men samtliga lämnade stolar blir till de rödgröna partiernas fördel. De rödgröna får alltså fler personer som stödjer politiken i riksdagen när F! kommer in, än om de själva får något mandat mer.

Det är alltså en bra idé att rösta in F! i riksdagen om du vill stärka en rödgrön politik extra mycket.

Läs våra svar på SVT:s valkompass.

Eftersom vi tycker att alla väljare borde få information om vilka alternativ de har när de ska rösta i riksdagen, redovisar vi själva våra svar på frågorna i SVT:s valkompass.

Vår politik påfolkar landsbygden istället för att avfolka den

Vi vill göra det mer attraktivt att flytta från storstad till landsbygd och vi vill förändra normen som säger att staden är viktigast.

Därför arbetar vi i F! bland annat för :

 • tillgång till internet, energi, vatten och avlopp som förvaltas med hänsyn till resurshushållning och ekologi för alla människor oavsett var de valt att bosätta sig. Kostnaderna ska fördelas solidariskt och för den enskilda ska det inte skilja sig beroende på om en väljer att bo i tätort eller landsbygd.
 • tillgång till mataffärer, apotek, banker och postombud i människors närmiljö.
 • avskrivning av studielån för den som bor eller bosätter sig i glesbygd även för gymnasieutbildningar till bristyrken som elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare och undersköterskor
 • kollektivtrafik och transportpolitik som möjliggör åretruntbosättning på landsbygden, inklusive vinterväghållning av både allmänna och enskilda vägar oavsett invånarnas ekonomiska situation.
 • Satsningar på pålitligt och tillgängligt tåg som når alla i hela Sverige istället för höghastighetståg för några. (https://feministisktinitiativ.se/ratt-tagordning-pa-investeringarna/)
 • presstödet utreds så att det säkerställer en levande lokaljournalistik, även utanför storstäderna, med hjälp av bland annat distributionsstöd.
 • tillgången till vård, skola och omsorg blir jämlikt och jämt fördelad över landet. Särskilda satsningar ska göras på distriktssköterskemottagningar, familjecentraler och öppna förskolor så att dessa finns tillgängliga i landsbygder.
 • ett jämlikt utbud av äldreboenden och demensboenden över hela landet. Äldre ska ha rätt att bo kvar hemma, men lika viktigt är att de som vill har möjlighet att bo i pensionärsbostad eller gruppboende får göra det. Förebyggande insatser, en god boendemiljö och en stimulerande tillvaro ska känneteckna äldreomsorgen oavsett var i landet du bor.
 • ett klimatsmart, hälsosamt och fossilfritt jordbruk. Ett led i det är att främja naturlig växtförädling, men även bevara befintliga, naturligt sjukdomsresistenta och köldtåliga sorter som på sikt kan ersätta importerade grödor.

Läs mer om vår Gles- och landsbygspolitik.

Ta del av vad vår gles- och landsbygdspolitiska talesperson Inez Abrahamsson har sagt på Röster.

Vi har satt upp rosa trådar mellan träd för att vi vill uppmärksamma att jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet är det enda sättet att möta den växande nationalismen på. Vi vet att allt är sammanbundet.

Den rosa tråden i vårt demokratiska arbete är att förstärka de mänskliga rättigheterna, förnya politiken och förändra makten. Vi vill skapa ett samhälle som ser och omfamnar alla människor. Och naturen.

För detta finns inga enkla politiska lösningar. Ändå är det allt fler partier som målar upp en värld av kontraster och gör svaren enkla. Det är så nationalismen växer och den banala tanken om att jordens resurser är oändliga.

Alla människors lika värde är inte en värderingsfråga, det en fråga om mänskliga rättigheter som endast kan uppnås genom kunskaper om olika maktstrukturer och politisk handling.

Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen, på samma sätt som mänsklig säkerhet med individens trygghet i fokus, ska gå för nationens.

 • När andra partier stänger gränser och kräver hårdare tag, står vi upp för varje människas rätt till skyddsnät.
 • När andra partier gör sig till herrar över klimat och miljö, anpassar vi vår politik till den enda jord vi lever på.
 • När andra partier summerar våra samhällsutmaningar i ekonomiska termer, grundar vi vår politik på vårt gemensamma ansvar av att säkra demokratin och trygga allas rätt att ta plats.

På så sätt ställer Feministiskt initiativ jämställdhet, jämlikhet och hållbarhet mot den växande nationalismen.

Varje kommun har sina egna föreskrifter kring upplåtelse av offentlig plats. Vi har skapat nät av rosa tråd mellan träd på ställen där de inte hindrar framkomligheten eller är i vägen för människor. Vi kommer att ta bort den inom ett dygn.

Med den rosa tråden ställer vi frågan om vem du vill se ska hålla i trådarna efter valet den 9 september. På så sätt hoppas vi att människor ska tänka efter och diskutera vilket samhälle vi vill ha, vem vi vill ska ta plats i maktens rum och varför? Vi använder det offentliga rummet för att säkra demokratin och trygga alla rätt att ta plats.

Feministiskt initiativ har alltid haft sin styrka i att vi är många som bär partiet och arbetar tillsammans, det hänger inte på enstaka personer. Det är tillsammans vi utgör ett parti och det ska vi fortsätta med.

Gudrun Schyman har meddelat att hon inte kandiderar på nytt till rollen som partiledare vid kongressen i februari men hon finns kvar i partiets fortsatta arbete. Hon väljer att byta roll inom partiet och kommer att lägga sin energi och arbetskapacitet på F! Akademin, som är partiets internutbildning för att vägleda nya antirasistiska feministiska ledare för framtiden. Gudrun Schyman är dessutom fortsatt engagerad som kommunpolitiker i Simrishamn.

Feministiskt initiativ har aldrig varit starkare som organisation. Vi hade kandidatlistor i runt 60 kommuner i valet och vi har medlemsgrupper i över 100 kommuner. Det betyder att det finns medlemmar i väldigt många kommuner som ser sig som långsiktigt engagerade, med siktet inställt på politiskt ansvar. Vi har en styrelse som har organiserat sig effektivt, med undergrupper som hela tiden fylls på med nya volontärer som vill vara med i arbetet. Vi sitter redan i 13 kommuner och i EU-parlamentet och vi har fortsatt partistöd under mandatperioden samt att vi får våra valsedlar utdelade både i EU-valet 2019 och riksdagsvalet 2022. Nu har vi tid att fortsätta bygga och ta hand om det växande politiska engagemang som finns. Antirasistisk feminism behövs i våra parlamentariska rum. Vi fortsätter, tillsammans.

Läs Gudruns medlemsbrev här.

Det är kongressen, partiets högsta beslutande organ, som beslutar om vem som ska leda partiet. Valberedningen har kongressens mandat att lägga fram förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse inför kongressen som hålls 8-10 februari 2019. Valberedningens arbete med att ta fram kandidater fortsätter fram tills dess och de kommer att gå ut med en ny nomineringsrunda för att utforska om det finns fler kandidater till posten då förutsättningarna förändrats. Valberedningens förslag till partiledare, partisekreterare och partistyrelse kommer att presenteras i januari tillsammans med de andra handlingarna som går ut till medlemmarna inför kongressen.

Gita Nabavi kandiderar fortsatt till partiledarposten vid kongressen men det är kongressen som röstar fram och tar beslut om vilka partiledare som ska leda partiet.

F! Akademin är en intern ledarskapsutbildning för att stötta och hjälpa fram nya ledare inom partiet. Feministiskt initiativ växer och det finns många nya och gamla medlemmar som nu träder fram och är beredda att arbeta långsiktigt med feministisk politik, både utomparlamentariskt och i parlamenten. Många har aldrig arbetat politiskt tidigare och det behöver partiet ta hand om så att fler känner sig stärkta i sin beredskap inför ansvarsfulla uppdrag inom politik och påverkan.

F! Akademin leds av Gudrun Schyman som tillsammans med andra som varit med i byggandet av partiet delar med sig av sina mångåriga erfarenheter av ledarskap, politikutveckling, opinionsbildning och organisering.

Läs mer om F! Akademin

Ledarskapsprogrammet F! Akademin startar två gånger per år, preliminära startdatum är i mars och augusti, och består av två tillfällen à 2,5 dag (fre-sön) på internat.

Utbildningen kommer att ske på olika platser i landet och kommer att ge deltagarna:

 • kunskaper i vad det är att vara politiker
 • kunskaper i antirasistisk feministisk ideologi
 • verktyg för att utveckla sin kompetens
 • inblickar i hur en skapar nätverk
 • kunskaper i hur en rekryterar och vårdar nya medlemmar.

Läs mer om F! Akademin

Ledarskapsutbildningen är tänkt att vara öppen för alla medlemmar som har ett ansvar som ledare, antingen på lokal, regional eller nationell nivå.

Ledare kan vara både politiker, styrelseledamöter eller personer som har andra roller inom organisationen.

Programmet är kostnadsfritt för medlemmar och ansökningen öppnar vid årsskiftet.

Läs mer om F! Akademin