Alla barn har lika rättigheter!

23 augusti 2016

Idag går Moderaterna ut med ett förslag om att förkorta möjligheten till föräldraledighet för dem som står utanför arbetsmarknaden.

I praktiken en uppdelning i ett a-lag och ett b-lag. De barn som föds till föräldrar som drabbats av arbetslöshet ska i stället få börja i förskolan tidigare. Det ska löna sig att arbeta är det mantra, bakom vilket en förlegad patriarkal norm döljer sig, att det enda som räknas är lönearbete.

14100540_10153923751277399_3978604715431430336_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feministiskt initiativ anser att alla barn som lever i Sverige ska vara försäkrade om att få en likvärdig behandling av samhället. Föräldraförsäkringen, barnbidrag, förskola och skola är välfärdssatsningar med syfte att utjämna skillnader mellan barn.

I samma andetag pekar Moderaterna på att det är i gruppen utomeuropeiskt födda som arbetslösheten ökar. Botemedlet som föreslås är en förstärkt rätt till förskola för arbetslösa. Barnen ska in tidigare i förskola så att föräldrarna kan arbeta. Som om arbete fanns att få för alla. Som om de flesta arbetslösa inget hellre vill än att få ett jobb.

Vi vet att den första tiden i ett barns liv lägger grunden för en trygg uppväxt. I Sverige har vi en generös föräldraförsäkring som gjort det möjligt att kombinera föräldraskap med ett yrkesliv. Vi vet att den fått en del oönskade sidoeffekter. Kvinnor tar i betydligt högre grad ut föräldraledighet jämfört med män, och blir därmed också mer frånvarande från arbetsmarknaden, men bland annat sämre löneutveckling som följd.

Moderaternas lösning på detta är att backa bandet och korta ner föräldraledigheten. Åtminstone för vissa grupper som redan är utsatta. Signalen till dessa blir att du är ingenting värd.

Feministiskt initiativ ser andra vägar. Vi vill inte ha en välfärd styrd av arbetsmarknaden. Vi vill ha en välfärd byggd på alla människors lika värde. I det här fallet alla barns lika värde. Vi vill utveckla föräldraförsäkringen till att bli en ännu bättre grund för barn och föräldrar att bygga sina liv på. Vi vill se en individualiserad, jämställd och jämlik föräldraförsäkring. Vägen att gå är framåt, inte bakåt.

Lotten Sunna
Socialförsäkringspolitisk talesperson