Alkoholförbud minskar inte bara smittspridningen, utan även våldet

12 november 2020

Det är positivt att regeringen nu väljer att begränsa försäljningen av alkohol efter klockan 22 från och med 20 november för att minska smittspridningen.

Regeringen hänvisar till att smittan sprids på allmänna platser och att omdömet försämras pga. alkoholkonsumtion. Att begränsa alkoholförsäljning för att hindra smittspridning är något som gjorts i andra länder, där en del begränsat försäljningen efter en viss tid och där andra helt har stoppat försäljningen under en period. I Sydafrika där det infördes ett alkoholförbud såg man att morden och trafikolyckorna hade halverats under perioden.

Men utöver att alkohol försämrar omdömet, vilket påverkar smittspridning, påverkar intaget också hälsan direkt och kan ge upphov till cancer och fler sjukdomar (något många inte känner till). Dessutom vet vi att alkohol har en stor påverkan socialt och ökar våldet – både i den offentliga miljön och i hemmet där det särskilt är kvinnor och barn som drabbas av mannens alkoholkonsumtion.

Alkohol kostar idag samhället cirka 103 miljarder om året och sett till smittspridning kanske denna kostnad blir ännu högre framöver, om än för tidigt att säga. Vi ser samtidigt hur industrin jobbar hårt för att behålla sina försäljningssiffror och får nu stöd av regeringen genom att kompensera näringen för möjlig förlust av alkoholförsäljningen. Detta anser Feministiskt initiativ är en felprioritering! Istället bör alla som bedriver en näring utan alkohol få extra stöd. Om alla restauranger, fik och krogar ska få fortsätta hålla öppet bör stödet vara mer jämlikt. Vi bör premiera den alkoholfria näringen och mötesplatserna extra mycket för att främja folkhälsan, istället för att kompensera de med alkoholtillstånd. Alkoholnormen är stark, särskilt inom krognäringen som är enormt beroende av alkohol, och det är ett beroende som vi måste bryta ifall vi vill främja folkhälsan men även ekonomin och människors arbete.

När höstbudgeten presenterades för en tid sedan rekommenderade finansministern att vi skulle ta en till öl för att stärka budgeten till försvaret. Nu begränsar regeringen istället alkoholförsäljningen vilket är det som kommer främja det sanna försvaret – vår hälsa. Det tåls även att nämnas att de som arbetar förebyggande med alkohol inte har fått ökat stöd i höstbudgeten och det förväntar vi oss ändras 2021. Vi ser i Ungdomens nykterhetsförbunds

nya kommungranskning att det förebyggande arbetet inte är prioriterat i alla kommuner och att det t.o.m. försämrats. Det alkoholförebyggande arbete och hela ANDT-området bör få ett ökat stöd och inte ligga kvar på samma låga nivåer som tidigare ifall vi menar allvar kring en långsiktigt förbättrad folkhälsa.

Ohälsan och våldet kommer finnas även efter covid-19 så låt oss vara modiga och se till allt vi kan förebygga och förbättra! Det är trots allt de icke-smittsamma sjukdomarna som leder till flest dödsfall och försämrad livskvalitet och det förtjänar att belysas.