Valberedningens motivering

Alejandra Gomez Lozano

Alejandra Gomez Lozano

Alejandra har varit med och startat upp en lokalförening i nordvästra Skåne och suttit i Fi Skånes styrelse.

I juni 2015 kom hon in som reserv i partistyrelsen och har där bland annat haft ansvar för kommunsamordningen i våra rosa kommuner, den administrativa samordningen av Skuggriksdagsgruppen samt vårt antirasistiska utbildningsprogram och en vidareutveckling av vår intersektionella handlingsplan. Alejandra har en politisk bredd och ser hur vi kan förbättra vår landstingspolitik och få fler engagerade regionalt. Med en god förankring i riksdagspolitiken, regionpolitiken och kommunpolitiken är Alejandra en viktig organisatorisk länk mellan våra politiker på dessa tre olika nivåer.