Det är dags för en kvinna som generalsekreterare

13 oktober 2016

Det rapporteras om att FN:s säkerhetsråd föreslår att Antonio Guterres ska efterträda Ban Ki-Moon som FN:s generalsekreterare efter en sluten omröstning.

fn

FN har aldrig letts av en kvinna, vilket hade varit på tiden. Denna gången kandiderade flera välkända och meriterade kvinnor till posten, men försvann snabbt i urvalsprocessen. Länderna i FN:s säkerhetsråd skulle kunna ta tillfälle i akt och manifestera människors lika värde oavsett kön genom att sätta en kvinna i denna världsledande positionen.

FN:s generalsekreterare har en viktig roll i skapandet av fred och sammanhållning där mänskliga rättigheter ska vara i centrum. Därför måste den person som blir utsedd att leda FN ha en otvetydig förhållning till de mänskliga rättigheterna. En person som Guterres, med känt motstånd till aborträtt och homosexualitet, borde inte ens kunna föreslås till FN:s högsta ämbete.

Jag uppmanar utrikesminister Margot Wallström (S) att verka för att FN:s säkerhetsråd omvärderar sitt beslut och istället ser till helheten. Att de visar sig medvetna om vilka signaler som sänds ut kring vem som sitter på makt i världen, utifrån vem som väljs som FN:s ledare. En feministisk utrikespolitik bör inte kompromissa med mänskliga rättigheter.

 

Jaime Gomez,
Utrikespolitisk talesperson