Begreppet afrofobi behöver etableras inom politiken!

3 februari 2014

I dag släpptes rapporten "Afrofobi - En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige".

Victoria KawesaNY

Rapporten visar att afrosvenskar är klart överrepresenterade när det gäller utsatthet för hatbrott. En hög andel utgörs av våldsbrott, särskilt fysiskt våld, och äger rum på allmän plats, på skolor och arbetsplatser, i bostadsområden, i affärer och på restauranger. Det offentliga rummet är med andra ord en hotfull plats för många afrosvenskar, vilket begränsar afrosvenskars handlingsutrymme och rörelsefrihet både som individer och samhällsmedlemmar.

Rapporten belyser en rasism som för många afrosvenskar är vardag, men som det sällan talas om i politiska sammanhang.

Victoria Kawesa, du är ju en av rapportförfattarna som också har lämnat över rekommendationer till regeringen. Du kandiderar för Fi och om du kommer in i riksdagen i höst vad skulle du vilja göra vassare?

Det viktigaste nu är att begreppet afrofobi blir etablerat så att vi kan börja jobba. Det finns nästan 200 000 människor som identifierar sig som afrosvenskar och vi är en större minoritet än många andra där det finns många politiska insatser för att minska diskrimineringen. Regeringen behöver också öka insatser för en bred folkbildning kring afrofobin, precis som kunskapshöjningen om diskriminering mot romer.

Du kandiderar som sagt till riksdagen för Fi, vad i vår politik saknas tycker du?

Den intersektionella analysen genomsyrar alla våra politikområden, det är bra, men vi måste skriva och debattera mer om afrofobin. Vi måste också folkbilda.

 

Rapporten var en beställning från Arbetsmarknadsdepartement som överlämnades av Mångkulturellt centrum (MKC) den 3 februari 2014. Rapporten författades av: Samson Beshir, Tobias Hübinette (huvud.författare) samt Victoria Kawesa. Läs den: Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige