Aborträtten ej förhandlingsbar

28 september 2017

I dag är det den internationella dagen för säker och legal abort.

Varje år utförs runt 22 miljoner osäkra aborter i världen. Runt 47 000 kvinnor dör varje år till följd av osäkra aborter, vilket motsvarar i genomsnitt 5 kvinnor i timmen, enligt Word Health Organization.

Rätten att bestämma över sin egen kropp och hälsa är en mänsklig rättighet som fastställts i flertalet internationella konventioner, ändå glöms denna rättighet ofta bort när det kommer till kvinnor.

Feministiskt initiativ anser att rätten till fri abort hos kvinnor är en rättighet som inte är förhandlingsbar. Det är en nödvändig rättighet för att säkra gravida kvinnors hälsa. Livmoderbärare ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar.

Konservativa krafter försöker ifrågasätta rätten till fri abort såväl inom Sveriges gränser som utanför. Motståndet mot aborter måste ses i ett globalt sammanhang där många förvägras denna rättighet. Därför är det av stor vikt att Sverige aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, både nationellt och internationellt.

Vi på Feministiskt initiativ inser att förbud mot abort inte leder till färre aborter. Istället ökar de farliga och osäkra aborterna, de som orsakar tiotusentals dödsfall varje år runt om i världen. I många länder riskerar dessutom kvinnor, som gör abort trots att det är förbjudet, att dömas till långa fängelsestraff.

Det finns länder som tillämpas en så kallad ”samvetsklausul”, vilken ger vårdpersonal rätt att vägra utföra aborter på grund av religiös tro eller liknande. Konsekvensen av detta kan bli att den abortsökandes hälsa och rättigheter inte tillgodoses. Feministiskt initiativ är starkt kritiska till en samvetsklausul och kommer att arbeta emot att en sådan införs i Sverige.

  • Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige.
  • Fi ska verka för att stoppa införandet av en samvetsklausul för vårdpersonal.
  • Fi ska verka för livmoderbärares rätt att välja abortmetod. För att säkra denna rätt bör barnmorskor ges möjlighet att handlägga medicinska aborter.

Läs gärna mer om vår inställning i avsnittet om reproduktiv hälsa och rättigheter i partiprogrammet på s. 65

 

 

 

 

Toktam Jahangiry,
sexualpolitisk talesperson