Aborträtten ej förhandlingsbar

28 september 2020

28 september är det den internationella dagen för säker och legal abort. Rätten att bestämma över sin egen kropp och hälsa är en mänsklig rättighet som fastställts i flertalet internationella konventioner, ändå glöms denna rättighet ofta bort när det kommer till kvinnor.

Feministiskt initiativ anser att rätten till fri abort är en rättighet som inte är förhandlingsbar. Det är en nödvändig rättighet för att säkra kvinnors hälsa. Livmoderbärare ska kunna agera som autonoma individer med oinskränkt rätt över sina egna kroppar.

Abort är inte ett brott och ska inte bestraffas. Men trots detta har bara en tredjedel av världens fertila kvinnor rätt till abort och på grund av detta genomförs varje år omkring 20 miljoner osäkra aborter. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör 47 000 flickor och kvinnor varje år av detta skäl.

Även i länder där abort idag är lagligt försöker konservativa och högerextrema krafter ifrågasätta rätten såväl inom Sveriges gränser som utanför. I USA har just den stora abortmotståndaren Amy Coney Barrett nominerats till högsta domstolen, Polen har en av Europas mest restriktiva abortlagstiftningar och i vår riksdag finns Sverigedemokraterna som vill inskränka på aborträtten i Sverige.

Rätten till fri abort är avgörande för att ett samhälle ska vara jämställt och för att kvinnor ska kunna styra över sina liv. Därför är det av stor vikt att Sverige aktivt driver och arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa, både nationellt och internationellt.

  • Fi ska verka för fri och laglig abort i hela världen. Tills det är uppnått måste livmoderbärare i länder där abort inte är lagligt välkomnas till Sverige för att göra abort på samma villkor som livmoderbärare bosatta i Sverige.
  • Fi ska verka för att stoppa införandet av en samvetsklausul för vårdpersonal.
  • Fi ska verka för livmoderbärares rätt att välja abortmetod. För att säkra denna rätt bör barnmorskor ges möjlighet att handlägga medicinska aborter.