70 år efter Hiroshima – dags för nedrustning

6 augusti 2015

Den aktiva anti-kärnvapenpolitik som Sverige fört i FN är inte möjlig med ett svenskt Nato-medlemskap. Istället för att kapprusta bör vi agera för ett fredsinstitut som jobbar förebyggande, och tidigt identifierar kommande konflikter, skriver Gudrun Schyman i Expressen 6 augusti 2015

Hur mycket vi än kapprustar kan Sverige inte försvaras militärt.

Vi måste våga se att nuvarande och kommande internationella konflikter inte lösa med militärt våld. Vi måste istället börja tänka förebyggande. Historiskt och fortfarande idag genomförs givarkonferenser och satsningar på att främja demokrati efter att en militär konflikt har slutat.

Tänk om världen istället skulle satsa på att göra detta före istället för efteråt.

Feministiskt initiativ ser framåt och vi ser att Sverige har en unik möjlighet just för att vi är alliansfria.

Alliansfriheten ger oss möjlighet att medla i konflikter, ge bistånd till dem som behöver det, skicka personal för att skydda kvinnor, barn och gamla i konflikthärdar utan att bli misstänkliggjorda.

Inte minst ger det oss en möjlighet att internationellt driva på avmilitarisering av konflikter.

Fi vill, liksom FN:s organ för utrotande av mäns våld mot kvinnor, se världens länder rusta ner militärt och rusta upp för mänsklig säkerhet, med fattigdomsbekämpning, sociala investeringar och satsningar mot mäns våld mot kvinnor.

Fi vill att Sverige ska agera, inte minst i EU, för ett fredsinstitut som jobbar med Early Warning-system, som identifierar tidigt kommande konflikter och sätter in allt som vi annars gör efteråt, före.

Det är ett sätt att hejda den ständigt pågående kapprustningen och därmed ge utrymme för sociala satsningar.

Det är hög tid att investera i en värld med mindre vapen och våld. Det är den enda utveckling som i praktiken leder till mindre väpnade konflikter och ökad säkerhet för människor.

 

Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ

Läs hela debattartikeln i Expressen