2 år som partiledare, nu lämnar Gita Nabavi uppdraget

8 februari 2020

 

För 2 år sedan valdes Gita Nabavi till partiledare för Feministiskt initiativ, ett uppdrag som hon nu avsäger sig av personliga skäl. Första året var Nabavi partiledare tillsammans med Gudrun Schyman, och andra året med Farida al-Abani, som nu fortsätter uppdraget på egen hand.

– Det har varit fantastisk, men också slitsamt då det ideella arbetet som partiledare tidvis skett parallellt med mitt ordinarie betalda arbete, samtidigt som jag har två barn under tre år. Jag fattar ändå beslutet med ett lätt hjärta, för att jag vilar i förvissningen att jag lämnar partiledarskapet i Farida al-Abanis trygga händer. Det har varit en förmån att få jobba nära en sådan öppen, klok och generös människa, som bidrar till ett genuint engagemang genom sitt inbjudande sätt, säger Gita Nabavi.

Under hösten 2019 var Nabavi föräldraledig i 3 månader. En tid då al-Abani gavs möjlighet att utvärdera omfattningen av ett solitärt partiledarskap, vilket innebär en hel del arbete då Feministiskt initiativ är en ideell organisation och även partiledaruppdraget utförs ideellt. Det är också det som varit avgörande för Nabavis beslut att ta ett steg tillbaka.

– De här åren med mina barn kommer aldrig mer tillbaka, det är dem jag vill prioritera, men jag kanske kandiderar till partiledare igen om ett par år. Jag kommer att fortsätta som aktiv medlem i partiet, för Fi gör ett enormt arbete, men får vi turas om att växeldra då det är nästa helt ideellt. Det är inte positionerna som är avgörande, utan förändringen som vi får till genom vårt idoga arbete både i och utanför de parlamentariska rummen, säger Nabavi.

Partistyrelsen har full förståelse för Nabavis beslut, som dessutom går i linje med partiets politik och ideologi: Feministiskt initiativ vill se en generell arbetstidsförkortning till 30 timmars arbetsvecka, ett samhälle där det finns mer tid över till att leva, där fler har möjlighet att vara delaktiga i politiken, och en värld där annat än pengar styr ekonomin.

Farida al-Abani är redo att fortsätta leda partiet på egen hand fram till kongressen mars 2021 och är beredd på utmaningen.

– Jag kan stolt säga att det finns höga förväntningar på Fi, eftersom vi har visat att vi tar ansvar på kommunal, regional och EU-nivå och att vi är redo att ta ansvar även på riksnivå. Vi har visat att vi står stadigt oavsett hur opinionssiffrorna ser ut, och många väljare ser Fi som ett parti i samma kategori som riksdagspartierna. Det är ett stort erkännande av relevansen av vår politik och våra politikers kompetens, både av de som håller med oss och de som tycker tvärtemot. Vi har höga förväntingar på oss och trots våra minimala ekonomiska resurser så förväntas vi leverera likt de övriga partierna. Jag är säker på att många skulle värdera Fi ännu högre om det blev känt för fler att vi driver partiet ideellt, säger Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.